Aktuellt / Senaste nytt

Följ en föryngringsavverkning av småländsk tall

Publicerad 2017-11-16

Förra året i november föryngringsavverkades det här tallbeståndet på en fastighet i Vaggeryd, söder om Jönköping. Det var ett förhållandevis gammalt tallbestånd som på vissa håll stått lite trångt, vilket gjort att medeldiametern var relativt klen.

Tallbeståndet som avverkades var förhållandevis gammalt, cirka 110 år, och har bitvis stått trångt. Det har lett till en relativt klen medeldiameter.

Beståndet väster om det här beståndet avvecklades några år innan stormen Gudrun, vilket har skapat vissa stormluckor i detta bestånd.

  • Areal: 4,6 ha
  • Ålder: ca 110 år
  • Ståndortsindex: T24
  • Övre höjd: 26 meter

Naturlig föryngring

När cirkeln ska slutas och en tallskog föryngras är första steget att välja föryngringsmetod. I det här beståndet kommer föryngringen ske genom naturlig föryngring.

Gallringar i beståndet

Genom att tolka årsringarna kan man härleda några gallringar i beståndets liv.

  • En tydlig ökning i årsringstillväxten ses i början av 40-talet och återigen i början av 60-talet.
  • Senare gallringar är svåra att tyda genom att titta på årsringarna. Troligen beroende på att de var väldigt svaga i gallringsuttagen.
  • Den sista gallringen utfördes i början av 90-talet (av samma skördarförare som nu gjort föryngringsavverkningen).
  • Gallringen var väldigt försiktig, där målet var att ta bort björk och gran som växte i beståndet.
  • Med facit i hand skulle man tidigare tagit bort lite mer tall för att gynna de fina tallarna i diameterutvecklingen.

Markberedning

Vid alla föryngringsmetoder rekommenderas markberedning starkt. Då får frön goda förutsättningar för att gro och plantorna får en bra start, utan direkt konkurrens av den vanligt förekommande markvegetationen. För naturlig föryngring så passar markberedning med harv bra, det ger mycket frilagd mineraljord för fröna att landa på och gro i.

Kontakt

Jag vill ha kontakt med en virkesköpare på Sydved för kostnadsfri skoglig rådgivning.

Foto: Anders Ehrenström