Aktuellt / Senaste nytt

Följ en granskogsföryngring

Publicerad 2019-09-17

Här ser du en serie bilder från en föryngringsavverkning av gran som Sydved har utfört. Bilderna är tagna från samma plats för att du ska få en känsla för hur miljön har ändrat sig efter det att Sydved har genomfört olika åtgärder.

1. Första bilden är tagen när området planeras för avverkning.

1. Första bilden är tagen när området planeras för avverkning.

2. Nästa bild är från när skördningen har kommit halvvägs.

2. Nästa bild är från när skördningen har kommit halvvägs.

3. Tredje bilden är från när skotningen var halvvägs.

3. Tredje bilden är från när skotningen var halvvägs.

4. Fjärde bilden är tagen när riset hade hunnit torka och blivit brunt. Strax efter detta skotades riset ihop och flisning gjordes med lastbilshugg längs vägen. Slutligen markbereddes och planterades hygget.

4. Fjärde bilden är tagen när riset hade hunnit torka och blivit brunt. Strax efter detta skotades riset ihop och flisning gjordes med lastbilshugg längs vägen. Slutligen markbereddes och planterades hygget.

Och på den sista bilden ser vi hur en ny generation granskog är på väg upp.

Och på den sista bilden ser vi hur en ny generation granskog är på väg upp.

Text och foto: André Gustafsson