Sydveds inköpare Johan Otterström föreläser i gallringsuppföljning för studenterna.

Sydveds inköpare Johan Otterström föreläser i gallringsuppföljning för studenterna.

Aktuellt / Senaste nytt

Framtida inköpare utbildas i gallringsuppföljning

Publicerad 2019-11-11

Fredagen den 8 november var Ludwig Björkman och Johan Otterström, Sydvedare från distrikt Älmhult, på besök i Ryssby för att föreläsa i gallringsuppföljning för studenterna på för Linnéuniversitetet.

Dagen började inomhus med introduktion om hur Sydved arbetar med gallringsuppföljning och på vilket sätt det kan bli ett kvitto på arbetet, såväl för skogsägaren som för skördarpiloten.

HPR-gallring

Sydved använder idag ett program som heter HPR-gallring och som erbjuder automatisk gallringsuppföljning. Programmet gör en prognos av kvarvarande bestånd som baseras på erfarenhet av hur skog normalt sett ser ut och på vilka stammar som avverkas i det aktuella beståndet. HPR-gallring kan i barrgallringar med hög lövandel ge ett missvisande resultat, men ger många gånger en fullt acceptabel fingervisning om det kvarvarande beståndet.

Fältövning utanför Agunnaryd

Efter introduktionen inomhus bar det iväg ut i skogarna utanför Agunnaryd för fältövning. Studenterna delades in i mindre grupper som genomförde en mer traditionell metod till gallringsuppföljning, ”box-metoden”. Metoden går ut på att mäta upp en kvadrat mellan två parallella stickvägar och klava samtliga träd inom ytan och på så sätt få ut en virkesvolym i det kvarvarande beståndet. Efter sammanställning av samtliga gruppers resultat visade sig att prognosen i HPR-gallring stämde mycket väl överens med studenternas uppföljning.

Sydved tackar för en mycket trevlig förmiddag och hoppas på att få komma tillbaka även nästa år!

Här har Sydved gallrat fram en stor ek som utgör ett naturvärdesträd i bestånde.

Här har Sydved gallrat fram en stor ek som utgör ett naturvärdesträd i bestånde.

Text och foto: Ludwig Björkman