Aktuellt / Senaste nytt

Första insats vid skogsbrand

Publicerad 2024-05-29

”Första insats vid skogsbrand” är en helt ny utbildning som riktar sig till Sydveds entreprenörer. Maskinförarna får lära sig tolka när det finns risk för skogsbrand och hur man ska agera om det blir ett skarpt läge och brand uppstår.

Sommaren är här och blir den torr ökar risken för skogsbränder. Sedan många år arbetar Sydved aktivt med olika förebyggande åtgärder för att minska risken för brand i samband med skogsarbete.

– Den främsta utmaningen för maskinförarna är att inse när det verkligen är stor fara för brand – och agera därefter, säger Sydvedaren Johan Åkesson som i år har arbetat fram en helt ny utbildning som heter ”Första insats vid skogsbrand”.

Johan är sedan två och ett halvt år virkesköpare på Sydved i de östliga delarna av Götaland, men han är också deltidsbrandman sedan tio år tillbaka. Johan har också jobbat som skogsmaskinförare i många år.

Känna till brandfaror

Under utbildningen kommer deltagarna bland annat få lära sig om olika vegetations- och marktyper, för att se var det kan finnas faror kopplat till brand.

– Maskinförarna och andra som går den här utbildningen ska inte bli experter, men de ska känna till hur olika parameter som vind, luftfuktighet, lufttorkningsgrad, hur marken har torkat upp och så vidare påverkar risken för brand. En hel del av informationen hittar man i de brandriskprognoser vi arbetar med, berättar Johan.

Det handlar också om hur man agerar om det börjar brinna i skogen – hur man larmar, vilken information man ska kunna förmedla och så vidare.

– Många gånger har maskinförarna en mycket god lokalkännedom och vet till exempel var det finns sjöar där det funkar bra att ta vatten för släckningsarbetet.

Eldsläckning med våta och torra metoder

Deltagarna får också prova på våta och torra metoder för att släcka eld. Exempel på torra metoder är att använda sig av en hacka eller en räfsa som ser ut som en solfjäder med skaft, som man piskar ned elden med.

– Vi tittar på verktygen och sedan får man prova. Alla kanske inte har provat att använda en handbrandsläckare. Den här typen av utbildning har efterfrågats av våra entreprenörer och i maj månad startar den första utbildningen. Vi är först i Sverige med det här, vad jag vet, säger Johan.

I utbildningen ingår också hjärt- och lungräddning. ”Första insats vid skogsbrand” avslutas med ett skriftligt prov i Skötselskolan som alla ska göra.

Förra året började Sydved använda sig av SMHI:s digitala samråd, en tjänst som alla virkesköpare, skogsvårdsansvariga och entreprenörer ska ha tillgång till och på så sätt kunna bedöma brandrisken. När hög brandrisk råder, enligt 4, 5 eller 5E*, måste samråd ske mellan entreprenör och virkesköpare så att rätt beslut tas, detta för att inte orsaka skogsbränder.

*Brandrisken mäts i en skala på 1 till 5E, där 5E där extremt hög risk.

– Den främsta utmaningen är att inse när det verkligen är stor fara för brand – och agera därefter, säger Sydvedaren Johan Åkesson.

– Den främsta utmaningen är att inse när det verkligen är stor fara för brand – och agera därefter, säger Sydvedaren Johan Åkesson.

Text: Annsofie Öhman