Aktuellt / Senaste nytt

Fortsätt att utmana barkborrarna!

Publicerad 2021-09-09

Luta dig inte tillbaka, hotet från granbarkborren är fortfarande kvar. Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angrepp av granbarkborren, desto större virkesvärde går att rädda.

I slutet av juli visade skogsbrukets svärmningsövervakning och observationer på fortsatt stor aktivitet av granbarkborrar i södra och mellersta Sverige. Det varma och torra vädret under juni och juli gjorde att man noterade en ny svärmningsvåg i slutet av juli, vilket ökar risken för skador på granskogen.

– Rekommendationen till skogsägare är därför att fortsätta vara aktiva i skog och leta efter angripna träd. Det går inte att luta sig tillbaka bara för att man tidigare inte upptäckt några angrepp, säger Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved.

Upptäcker du angripna träd i din skog ska du agera. Direkt!

Flest barkborrar i norr och öster

Inom Sydveds verksamhetsområde finns flest granbarkborrar i de östra och norra delarna av Götaland, framför allt i Kalmar och Östergötlands län, men det finns även relativt stora populationer i västra Götaland, Örebro och Kronobergs län. I Skåne och Halland är angreppen mer begränsade.

– Men, skadorna på skogen kan variera rejält lokalt beroende på hur starka granarna är från början. Till exempel så minskar långvarig torka granarnas motståndskraft, och gör att barkborren lättare kan föröka sig.

Upptäcker du angripna träd i din skog ska du agera. Antingen så hugger du själv, direkt, eller så tar du kontakt med din virkesköpare på Sydved och rapporterar in angreppet. Sydvedaren får då en överblick av läget och kan planera in en avverkning.

– Ju snabbare vi får reda på det, desto större chans att rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt, konstaterar Anders Ehrenström.

App ger koll på angripna träd

Han tipsar om Sydveds app, som är ett smart och lättarbetat verktyg för att få koll på angripna träd i skogen.

– Du kan enkelt göra egna markeringar i en karta, för att sen kunna hitta tillbaka när de angripna träden ska avverkas. Speciellt bra när det är någon annan som ska avverka! Det man ritat in i appen kan man sedan välja att dela med sin virkesköpare. Det blir då smidigt att snabbt hitta angripna träd. Sparar tid inte minst för maskinföraren som ska göra jobbet!

Sydveds app är ett smart och lättarbetat verktyg för att få koll på angripna träd i skogen.

  5 tips för att få koll på granbarkborren

 • Aktivitet
  Gör regelbundna turer i din skog.

  Kartlägg riskerna
  Ta reda på var i skogen det finns bestånd som är i riskzonen. Var extra aktiv i ditt sökande där. I Sydvedsappen finns kartlagret Riskindexkarta granbarkborre, som visar områden med skog som granbarkborrarna gillar.

  Tecken på angrepp
  Granar med roströda barr och avfläkt bark där hackspettar varit framme. Under sommaren och tidig höst är brunt borrmjöl i barken, på stammen eller vid granens fot tydliga tecken på angrepp.

  Agera
  Kontakta din virkesköpare när du upptäcker angripna träd eller avverka själv enstaka träd som angripits. Det minskar risken för fortsatta angrepp och räddar så stor del av virkesvärdet som möjligt.

  Sydveds app
  Markera de angripna trädens position i appen för att snabbt kunna hitta tillbaka till dem. Det du ritat in i appen kan du också ”Dela med Sydved”. Då får våra virkesköpare de exakta positionerna på de angripna träden, vilket underlättar jobbet om Sydved ska avverka.

Text: Annsofie Öhman