Foto: Anders Ehrenström.

Foto: Anders Ehrenström.

Aktuellt / Senaste nytt

Fortsätt ha full koll på barkborren!

Publicerad 2021-03-25

Betydande skador av granbarkborren under 2021, men sannolikt mindre än under 2020, enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Men trots mer positiva tongångar i kampen mot barkborren kan man inte agera som att faran är över. Sydveds Anders Ehrenström uppmanar skogsägarna att fortsätta se över sin skog, särskilt om man förra året hittade angripna träd på fastigheten.

Skogsstyrelsens rapport från slutet av januari visar att det blir betydande skador av granbarkborren under 2021, men sannolikt mindre skador än under 2020. Det som avgör är vädret. Med en normal svensk sommar, det vill säga en som inte är extremt varm och torr, är det troligaste scenariot minskade skador.

Fortfarande jättepopulation

– Samtidigt finns det en hel del regionala skillnader. I till exempel sydöstra Götaland, där vi 2018 och 2019 hade väldigt stora angrepp, såg vi under 2020 en tydlig minskning, medan vi i gränslandet mellan Götaland och Svealand såg större angrepp 2020 än tidigare år, säger Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved.

Han tillägger att även om det skett en minskning av populationen så har vi fortfarande en jättepopulation av barkborrar jämfört med åren innan år 2018.

– Bara för att man har skog i ett område där siffrorna visar på minskade angrepp av barkborren, så kan man tyvärr inte sitta still i båten. Granbarkborrens framfart på olika fastigheter i samma geografiska område kan variera mycket beroende på förutsättningarna på platsen.

Extratitt på äldre granskog

Anders Ehrenströms uppmaning till dig som äger skog är klar och tydlig: Gå ut i skogen och leta efter angripna träd. Och hittade du angrepp i din skog förra året, börja leta där runt omkring, för barkborrarna flyger inte längre än de behöver!

Ska man prioritera sitt letande kan man hoppa över skogen där träden är klenare än 15 centimeter i diameter, där barktjockleken oftast är för tunn för att granbarkborrarna ska få plats.

– Äldre granskog kan därför vara bra att titta extra på, tillägger han.

Sök efter brunt borrmjöl

Granbarkborren svärmar när temperaturen är 18 grader eller varmare, vilket är ganska vanligt i början, mitten av maj. Håll speciellt utkik i solbelysta vindstilla skogskanter! Under svärmningen när träden är nyangripna, är det tydligaste kännetecknet på barkborrar i trädet brunt borrmjöl som man kan hitta hängande i barken eller i nederkanten av trädets stam.

– Det är inte så lätt att se borrmjölet, men tyvärr finns inget enklare sätt att hitta träd som är nyangripna. Märk ut angripna träd, i nästa steg ska de avverkas och transporteras bort från skogen.

Ett tips är att använda Sydveds app för att kartlägga angreppen. Markera enstaka träd som punkter och grupper av träd som ytor, så blir det lättare att hitta träden när det är dags att ta hand om dem. Är det bara några granar kanske man vill och kan göra jobbet själv, men är det ett mer omfattande angrepp kan man behöva anlita hjälp,
du kan alltid höra av dig till din Sydvedare om du har frågor.

– Från slutet av april är det viktigt att verkligen vara på tå och ha koll på sin skog. Trots att det generellt i Götaland är lite mer positivt nu så är det förutsättningar i just din skog som är avgörande, avslutar Anders Ehrenström.

Tydligaste kännetecknet på barkborrar i träden är brunt borrmjöl, som hänger i barken eller har samlats i nederkanten av trädets stam.
Brunt borrmjöl längst ned på stammen är ett tydligt tecken på angrepp. Foto: Gustav Cagner.

Brunt borrmjöl längst ned på stammen är ett tydligt tecken på angrepp. Foto: Gustav Cagner.

Märk ut de angripna träden. Foto: Gustav Cagner.

Märk ut de angripna träden. Foto: Gustav Cagner.

    Digital koll på vår webb och i appen

  • Vi uppdaterar fortlöpande vår webb, sydved.se, med aktuell information om barkborreläget. Till exempel när svärmningen sätter igång. På webben läser du också mer om vår app och hur du kan ha den som ett stöd i ditt skogsbruk.

Text: Annsofie Öhman