Aktuellt / Senaste nytt

Fortsätt leta efter angrepp i din skog!

Se regelbundet över din skog, framförallt om du äger skog som tidigare drabbats av granbarkborren. Det uppmanar Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved. Träd som dör på grund av angrepp tappar efter ett tag barken och kronan går från att vara grön till roströd.

Årets huvudsvärmning kulminerade i juni, men under slutet av juli så steg antalet baggar i fällorna som ingår i Skogsstyrelsens svärmningsövervakning. En ny generation granbarkborrar hade då börjat svärma.

– Det ökar risken för en större andel skadad skog i år. Dock är det i dagsläget för tidigt att bedöma skadornas omfattning, det visar sig först senare i höst, säger Anders Ehrenström.

Trots blötare och kallare väder denna sommar tycks den andra generationens granbarkborrar även i år orsaka skador i relativt stor omfattning. Förra sommarens torka påverkar fortfarande skogarna och gör sannolikt granarna mer mottagliga för angrepp.

– Det vi kan se nu i slutet av augusti är att det inom Sydveds område är mest angrepp i Småland och Blekinge, men det finns även omfattande angrepp i Västergötland och Östergötland. Sedan ser vi också att det skiljer sig väldigt mycket hur stora själva angreppen är.

Blånadssvampar under barken

Uppmaningen till skogsägare är att fortsätta leta efter angrepp i sin skog. Titta gärna på träden nära tidigare angrepp, i hyggeskanter och på torra backar.

– Hittar du angripna träd, se till att avverka dem och i nästa steg säkerställ att de transporteras till industrin så snabbt som möjligt. Nu i höst handlar det främst om att rädda virkesvärdet. Barkborren drar ju med sig blånadssvampar in under barken, vilket gör att virket snabbare börjar tappa i kvalitet. Behöver du rådgivning eller hjälp, så ta kontakt med din Sydvedare!

Bo för barkborrefiender

Träd som redan är döda gör störst nytta kvar i skogen, då de kan bli boplats för flera av barkborrens fiender.

– Barkborren har ju en del naturliga fiender, som myrbagge, parasitsteklar och styltflugor, som bidrar till att hålla nere populationerna av granbarkborrar. Dessutom ger döda träd både föda och bostad åt hackspetten som gärna stoppar i sig granbarkborrens larver, säger Anders Ehrenström.

September 2019

  • Tecken på angrepp under höst och vinter
    Träd som dör på grund av angrepp tappar efter ett tag barken och kronan går från att vara grön till roströd. När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är skadorna sannolikt från tidigare års angrepp. Undersök
    träden som står nära dessa. De kan ha angripits vid ett senare tillfälle.

    Så här övervintrar barkborren
    När dagarna bli kortare minskar granbarkborrens drift att föröka sig, och istället börjar den anpassa sig för att gå i vinterdvala. Barkborren omvandlar då kolhydrater, från födoämnena till glykol, som gör att den klarar vintern utan att frysa ihjäl. De flesta barkborrar kryper ner i marken, men det finns även en del som övervintrar i trädet. När de förökar sig sent på säsongen kan det hända att den nya generationen inte hinner invintra som önskat innan frosten kommer och då riskerar de att frysa ihjäl.

Barken har släppt på de angripna granarna. De ljusa strecken på stammen är spår efter hackspettar som har sökt efter föda.

Barken har släppt på de angripna granarna. De ljusa strecken på stammen är spår efter hackspettar som har sökt efter föda.

Här ser man tydligt hur några angripna granar har skiftat färg från grönt till rostrött/brunt.

Här ser man tydligt hur några angripna granar har skiftat färg från grönt till rostrött/brunt.

Text: Annsofie Öhman Foto: Anders Westström