Aktuellt / Senaste nytt

Föryngra tall på nytt sätt

Publicerad 2020-09-08

Intresseorganisationen "Tall i Sydväst" har utarbetat en metod för ökad föryngring av tall. Hjortseryds skogar och dess VD och förvaltare Lennart Jönsson har anammat modellen och vi var tillsammans ute och tittade på hur modellen kan fungera i praktiken.

Hjortseryds skogar består av cirka 3000 hektar skog fördelat på tre fastigheter. Den fastighet vi besökte tillsammans med Lennart är belägen i västra delarna av Kronobergs län och består till 50 % av talldominerande bestånd och denna andel tall har man som mål att försöka bibehålla eller t o m öka.

Bibehålla andelen tall

Tallen växer huvudsakligen på mellangoda marker med en bonitet på cirka G28 och med en ganska grov jordart.
Orsakerna att man vill bibehålla andelen tall är flera, bl a riskspridning med tanke på eventuella kommande klimatförändringar,

"Tall i Sydväst"

"Tall i Sydväst" är en grupp som arbetar med att hitta bra sätt att föryngra tall i våra skogar och är sammansatt av representanter från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Svenska skogsplantor, Sydved AB, Vida skog AB samt Hjortseryds skogar.

Att tänka på

För att föryngra tall på ett bra sätt finns det ett antal kriterier som man bör tänka på. Det gäller att ha rätt antal fröträd och i södra Sverige kan det vara så många som 200 st/hektar. Efter avverkning av underväxt och när man har rätt antal fröträd med välutvecklade kronor så är det dags för markberedning.

Markberedaren finns även ett såddaggregat som fördelar ut cirka 50000 frö/hektar eller omräknat c 9 frö per löpmeter. Frökostnaden blir cirka 3000 kr/hektar. När det är markberett kompletterar man även med c 1100 granplantor/hektar för att skapa ett blandbestånd. Ett förväntat fröfall från de sparade frötallarna kommer även det att späda på möjligheten till en god föryngring.

Under våren 2021 har gruppen "Tall i Sydväst" ambitionen att genomföra någon eller några exkursioner i södra delen av Halland/Småland där man kommer att visa och diskutera tallföryngring.

Text och foto: Eddie Nilsson