Fredrik Törnkvist på Laholms Markberedning.

Fredrik Törnkvist på Laholms Markberedning.

Aktuellt / Senaste nytt

Föryngring av tall på 3 olika sätt

Publicerad 2021-07-07

Efter den torra och varma sommaren 2018 har efterfrågan på tallplantor och tallfrö ökat kraftigt.

De metoder vi har att få upp tall är: naturlig föryngring under fröträd, sådd och plantering.

Sådd vid markberedning

När man sår kan man göra det manuellt efter markberedning eller i samband med markberedningen. Genom sådd kan man få en mer lämplig planta på ståndorten, som ger högre tillväxt och bättre härdighet.

Laholms Markberedning har utrustat en av sina markberedare med såddapparaten Bracke S35.a, som sår i samband med markberedningen. Fröna kommer ut från de båda slangarna ovan tallrikarna. Antal frö per meter kan regleras, men det normala är cirka 10 frön/meter.

Ett gammalt beprövat sätt att få upp tall är genom naturlig föryngring under en fröträdställning. Viktigt här nere i södra Sverige är att markbereda så fröna får de bästa förutsättningar att gro.

Något man kanske inte alltid tänker på är att det tar fyra år från blomning tills tallfröna är mogna. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt och redan vid sista gallring förbereda de tallar som senare kommer att bli fröträd. Detta gör man genom att gynna dessa träd vid gallring så de blir mer stormfasta och får en bra och stor krona.

Jämnare klimat under fröträden

Fröträden har även en viktig funktion för den nya generationen. Under fröträden blir det ett jämnare klimat där bland annat risken för frost minskar. Den dämpar även vegetation, såsom gräs som hämmar de små plantorna. Även skador av snytbagge minskar under en tallskärm.

Funderar du på att så eller plantera tall bör du vara ute i god tid och beställa frön eller plantor.

Text och foto: Annalena Andersson