Aktuellt / Senaste nytt

Föryngringsavverkning nummer två för samma generation

Publicerad 2021-04-23

Skogsägaren Lars tittar upp i grankronorna, det här är det andra granbeståndet han avvecklar just här. Skogen är belägen utanför Ängelholm i Skåne.

Aktivt skogsbruk, hög bonitet och bra tajming gör att Lars nu planerar för föryngringsavverkning för andra gången i den här trakten. När han var runt 20 år och hans föräldrar ägde fastigheten så fällde han själv den gamla granskogen. Nu ungefär 45 år senare står här avvecklingsmogen skog igen.

På grund av risk för fler stormskador, barkborreangrepp och eventuell rötutveckling väljer nu Lars att föryngringsavverka. Lars låter hälsa att dagens risker kopplat till klimat med mera i kombination med att industrin inte efterfrågar lika grova stammar som förr i tiden gör att han väljer att ta ner beståndet nu.

Lars är delvis självverksam och har stort intresse i skogsbruket men detta arbete överlämnar han med varm hand åt Sydved. Sydvedaren André Gustafsson tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja uppdraget.

Text och foto: André Gustafsson