Aktuellt / Senaste nytt

Föryngringshuggning i äldre bokbestånd i Halland

Publicerad 2022-02-04

I samband med att det kom lite snö och frös till passade det bra att köra igång med en föryngringshuggning i ett äldre bokbestånd i de norra delarna av Halmstads kommun. AB Sydgallringars stora skördare Ecolog 590 var valet av avverkningsmaskin denna gång. En rejäl maskin som klarar av att hantera de tunga bokarna.

Den främsta anledningen till att vi valde att avvakta vinterväder var att vi tillsammans med markägaren var väldigt måna om att det skulle bli så minimal påverkan på marken som möjligt. Det fick inte bli några spår efter varken skördare eller skotare.

Stor försiktighet

Samtidigt måste man avverka med stor försiktighet när det är fruset. Detta för att undvika att man fäller sönder den föryngring som redan etablerat sig, men även att man försöker undvika att få skador vid påfällning av träd som ska stå kvar.

Kombinerad avverkning maskin och manuellt

Det går att göra ett skonsamt ingrepp om man kombinerar med både en rejäl skördare och samtidigt har en duktig och erfaren huggare med motorsåg på marken.

Huggaren kan göra både förarbeten för maskinen, men även justera i virkeshögarna efter maskinen där det behövs. Det är viktigt att virket är kvistat väl och enligt de mätningsbestämmelser som finns för respektive sortiment

Det blir både timmer och massaved efter denna åtgärd.

Det blir både timmer och massaved efter denna åtgärd.

En motormanuell huggare är alltid bra att ha vid denna typ av avverkning.

En motormanuell huggare är alltid bra att ha vid denna typ av avverkning.

Föryngringen har redan kommit igång och med ytterligare ljus efter avverkningen kommer den att utvecklas i positiv riktning.

Föryngringen har redan kommit igång och med ytterligare ljus efter avverkningen kommer den att utvecklas i positiv riktning.

Text och foto: Eddie Nilsson