Sydveds duktiga motormanuella huggare Frantz Neergaard och Mattias Karlsson.

Sydveds duktiga motormanuella huggare Frantz Neergaard och Mattias Karlsson.

Aktuellt / Senaste nytt

Föryngringshuggning i bokskog på Galgberget

Publicerad 2021-02-16

Äntligen blev det en period med kallt väder med frost och bra förhållanden för att påbörja föryngring av delar av bokskogen på friluftsområdet Galgberget nära centrala Halmstad. Det är mycket viktigt att denna skogliga åtgärd är så skonsam som möjligt med tanke på att området är livligt besökt av kommunens invånare.

Galgberget är ett frilufts- och strövområde inte långt från Halmstads centrum, alldeles intill sjukhuset i Halmstad och nära Halmstads garnison. Inom området finns en stor mängd promenadstigar och ett elljusspår. Det finns även en populär lekplats, Sagoängen, som nyligen har renoverats. Många barnfamiljer styr kosan till Galgberget under helgerna för att barnen ska få leka och så kan man grilla en korv och äta medhavd matsäck.

Försiktigt öppna upp luckor

Skogen på Galgberget började planteras med bok på 1860-talet och det är den del av dessa skogar som man nu måste börja tänka på att föryngra. Det har länge varit på gång, men vädret har inte spelat oss i händerna. I mitten av januari pekade prognoserna på att det skulle bli en period med mer ihållande kallt väder.

Halmstad kommun har i detta fall valt att anlita Sydveds distrikt Hylte för att genomföra en skonsam avverkning för att påbörja processen med en föryngring.

Med tanke på att det är så mycket folk i rörelse inom området har kommunen valt att föryngra genom att försiktigt öppna upp luckor i den befintliga bokskogen. Huggarna har skapat öppningar med en storlek på cirka en trädlängd i diameter och med ett avstånd mellan luckorna på även det en trädlängd.

Skotning på frusen mark

I den mån det redan har börjat komma en föryngring har man valt att utöka dessa luckor ytterligare för att på detta sätt vidga redan etablerad föryngring. Förhoppningen är att det kommer att skjuta upp nya plantor när värme och ljus får en chans att nå marken och förhållandena för fröna att gro bör öka.

Såväl virke som toppar och grenar skotas ut på den frusna marken, och när vi är klara kommer det knappast att synas att vi varit där. Detta tror vi är mycket viktigt för att gemene man ska kunna fortsätta att njuta av sin promenad eller löptur och när bokens blad slår ut början av maj kommer naturupplevelsen vara minst lika stor som före avverkningen

När virke och ris är utkört syns det knappt att man gjort någon åtgärd.

När virke och ris är utkört syns det knappt att man gjort någon åtgärd.

Skotaren körs av Melvin Jormfeldt.

Skotaren körs av Melvin Jormfeldt.

Luckor huggs upp så det kan komma in ljus så frön från bokarna kan gro.

Luckor huggs upp så det kan komma in ljus så frön från bokarna kan gro.

En del övergrovt och sämre kvalitet, men även en hel del fina stockar.

En del övergrovt och sämre kvalitet, men även en hel del fina stockar.

Här finne en hel del fina stockar.

Här finne en hel del fina stockar.

Text och foto: Eddie Nilsson