Aktuellt / Senaste nytt

Från olja till skog

Publicerad 2019-06-28

Omställningen till en global bioekonomi innebär viktiga affärsmöjligheter för skogsnationen Sverige. Som skogsägare producerar du en högintressant råvara när den oljebaserade plasten ska ersättas med nya, klimatsmarta material.

Bioekonomi är ett samlingsnamn för den pågående omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att utveckla nya material av förnybara råvaror från skogen, jorden och havet kan vi ersätta fossila bränslen och material, och på så sätt minska klimatpåverkan.

Bioplast istället för olja

I den nya bioekonomin är utfasningen av oljebaserade plaster central, eftersom plasten leder till stora koldioxidutsläpp och förorenar haven. Naturen kan inte bryta ner plasten som istället faller sönder och skadar djur och natur. Många länder har redan infört, eller håller på att införa, förbud mot vissa plastartiklar som till exempel engångskassar och sugrör. Ett annat fokusområde är mikroplaster som är vanligt förekommande i kosmetiska produkter som smink, hudkräm och solkräm.

Skogen är en viktig faktor för den globala bioekonomins tillväxt eftersom cellulosan är ett klimatsmart och förnybart alternativ till plasten. Skogsråvaran används för tillverkning av så kallade bioplaster som kan delas upp i två kategorier – biobaserad respektive nedbrytbar plast. Biobaserad plast tillverkas helt eller delvis av förnybar råvara, till exempel biomassa från skogen, bambu, socker eller andra biologiska material, medan nedbrytbar plast kan brytas ner av mikroorganismer. PLA och PHA är exempel på nedbrytbara plaster och tillverkas med hjälp av bakterier och jäsningsprocesser.

Leder utvecklingen

Sverige är ett föregångsland i arbetet med att utveckla nya, förnybara material baserade på skogsråvara – och redan i dag finns ett flertal kommersiellt gångbara material. Bioplasten kan användas i allt från förpackningar till hushållsredskap och textilier. Med hjälp av så kallad nanocellulosa är det också möjligt att ersätta mikroplasterna i hygienprodukter.

Sydveds ägare Ahlstrom-Munksjö och Stora Enso är båda ledande inom området och utvecklar löpande nya material. Ahlstrom-Munksjö har lanserat flera cellulosabaserade alternativ till plaster ibland annat kaffekapslar och sugrör och Stora Enso har nått stora framgångar med den egenutvecklade biokompositen DuraSense.

Skogsägaren gynnas

För Sydveds leverantörer innebär omställningen till bioekonomi en tryggad avsättning av skogsråvaran även i framtiden.

– Som skogsägare är du producent av ett klimatsmart material vilket innebär att din verksamhet är en viktig del av framtidens bioekonomi. Du har en unik sits som ger dig möjligheten att kombinera ett hållbart skogsbruk med god ekonomi, konstaterar Sydveds marknadschef Daniel Fellenius.

– Eftersom utvecklingen av nya material drivs både av våra egna ägare och av branschen i stort, finns ett brett kundunderlag och goda möjligheter till efterfrågan. Det kan också vara smart att fundera över möjligheten att certifiera ditt skogsinnehav eftersom det kan bidra till att ytterligare höja attraktionskraften hos din råvara.

Juni 2019

    Disktrasan från skogen

  • Det talas alldeles för lite om den här svenska klassikern som uppfanns på 1940-­talet på en textilfabrik i Norrköping av civilingenjör Curt Lindquist. Få känner till att den faktiskt har sitt ursprung i skogen. Wettex­trasan görs av cellulosa­ och bomullsfibrer, som är biologiskt nedbrytbara. Trasan kan slängas i komposten och den förmultnar efter 6–8 veckor.
    Källa: Skogsindustrierna.

Den här disktrasan består av 70 procent skogsråvara och 30 procent bomullsfiber.

Den här disktrasan består av 70 procent skogsråvara och 30 procent bomullsfiber.

Text: Amelie Bergman Foto: Gabriel Liljevall