Aktuellt / Senaste nytt

Framtidens produkter skapas på innovationscentret i Sickla

Publicerad 2023-12-12

Framtidens batterier tillverkat av lignin och biobaserat förpackningsskum är några av produkterna som skapats på Stora Ensos innovationscenter i Sickla. Trädråvaran med sina egenskaper kan användas till nästan vad som helst.

I Sickla söder om Stockholm finns ett av Stora Ensos innovationscenter. Där har man fokus på innovationer som baseras på biomaterial som kommer från trädet. Visionen är att utveckla nya biobaserade material som kan ersätta fossilbaserade produkter.

– Skogen är en hållbara råvara med oändligt många egenskaper som kan användas till nästan vad som helst. Allt som kan göras av olja kan man också göra i trä, säger Lauri Lehtonen, SVP, Head of BU Innovation.

På centret jobbar mer än 100 personer med forskning, affärsutveckling och strategisk marknadsföring för att få fram förnybara material och biobaserade kemikalier. Här har man också ett eget toppmodernt laboratorium på 1 600 kvadratmeter.

De olika innovationsteamen i Sickla arbetar i nära samarbete med kunderna, för att utveckla nya produkter och affärslösningar för dem. När man startade verksamheten 2015 så var det ett viktigt steg i Stora Ensos vision om att vara ett företag inom förnybara material. Visionen bygger vidare på koncernens långa traditionen inom skogsbruk, i kombination med tillgång till miljövänliga råmaterial och expertis inom träfibrer.

Just nu arbetar man med produkter som kopplar till framför allt biobaserade bindemedel, kolmaterial, fibrer, skum och barriärskikt. Det sker även utveckling inom pappersmassa; för att förbättra produkterna som redan finns, hitta nya användningsområden och så vidare.

Sedan 2023 arbetar ett Front end innovation team med områden där det finns utrymme för att skapa nya hållbara material för en regenerativ framtid. Att vara regenerativ innebär att tillhandahålla förnybara och helt cirkulära produkter och lösningar som bidrar till att minska klimatpåverkan och stödja återskapandet av biologisk mångfald.

Det här jobbar man med just nu

Lignode® – framtidens batterier

En av utmaningarna med dagens litiumjonbatterier är användningen av grafit, som är ett fossilt kol som antingen bryts eller tillverkas av andra fossilbaserade material. Lignode® by Stora Enso som är ett hårt kol utgör ett biobaserat alternativ tillverkat av lignin – en befintlig biprodukt vid produktionen av cellulosafiber. Lignin är förnybart och produceras redan i Europa – vilket gör det möjligt för den snabbt
växande batteriindustrin att bli mer hållbar.

NeoLigno® – ett klimatsmart lim

Farliga kemikalier går inte alltid att se, men du kan utsättas för dem varje dag; i inredning, innerväggar och isolering. Risken finns att man drabbas av negativa hälsoeffekter. Nu finns ett biobaserat bindemedel tillverkat av lignin, perfekt för spånskivor och isolering. NeoLigno® är fri från från skadliga ämnen som formaldehyd och isocyanater, men med en hög prestanda.

Biobaserade förpackningsskum

Fibrease® och Papira® är två olika typer av biobaserade skummaterial av träfiber. Produkterna som är återvinningsbara kan användas för att skydda ömtåliga varor och kan fungera isolerande när man hanterar temperaturkänsliga produkter. De har låg vikt, är förnybara och klimatvänliga.

Fibrease® by Stora Enso har hög isoleringskapacitet och passar för termiska förpackningar, exempelvis inom dagligvaruhandel online samt läkemedelsleveranser. Är ett mjukt och spänstigt material som fungerar som ett memoryskum.

Papira® by Stora Enso är helt biobaserat och biologiskt nedbrytbart skum. Är utformat för att skydda ömtåliga, känsliga och värdefulla konsumentvaror som elektronik samt industrikomponenter. Det är ett styvt och samtidigt flexibelt skum som ger effektivt skydd mot stötar. Sedan två år finns en pilotfabrik i Fors i Dalarna.

    Stora Enso Innovationscenter

  • Innovationsteamet arbetar för närvarande med projekt och produkter relaterade till biobaserade bindemedel, biobaserade kolmaterial, biobaserade fibrer, biobaserade barriärskikt och biobaserade skum samt bioraffinaderier. Det sker även en utveckling av befintliga massaprodukter och så försöker man hitta nya användningsområden för massa. Grundråvaran är trä.

Text: Annsofie Öhman Foto: Stora Enso