Aktuellt / Senaste nytt

Framtidens skotare rör sig smidigt i terrängen

Publicerad 2022-10-11

En ny typ av skogsmaskin som med innovativ teknik minskar markskador, ökar transporthastigheten och skapar en bättre förarmiljö. Just nu pågår testkörningar av Centipede i de svenska skogarna för att se om maskinen ska gå i produktion.

Konceptmaskinen som kallas Centipede har utvecklats av Stora Enso i samarbete med flera andra skogsföretag och maskintillverkaren Komatsu Forest. Ett samarbete som pågått sedan 2019, med syfte att utveckla en ny skogsmaskin för ett mer skonsamt skogsbruk.

– Detta är ett unikt samarbetsprojekt och vi som grupp vill ta ett ansvar för att påverka utvecklingen i en hållbar inriktning, som inte bara reducerar markskador, utan som långsiktigt påverkar både skogsbruket och skogen i en positiv riktning, säger Rebecka Rödin, chef för Driving på Stora Enso.

Tar sig snabbt fram i terrängen

Centipeden är med sin innovativa teknik byggd för att lösa problematiken med markskador, öka transporthastigheten och samtidigt minska helkroppsvibrationerna för föraren. Maskinen har ett nyutvecklat bandsystem med en stor understödsyta mot marken, vilket minskar marktrycket. Den har också ett helfjädrat chassi som hanterar markens ojämnheter, vilket medför att maskinens hastighet kan öka utan att vibrationerna gör det.

Den nya designen gör att skogsmaskinen kan ta sig fram snabbt i terrängen och frakta stor last. Dessutom klarar den att köra i vinterterräng och trakter som drabbats av mycket regn.

Mindre bränsle och mindre marktryck

Simuleringar visar att jämfört med en traditionell hjulskotare i samma storleksklass kan den nya skogsmaskinen
reducera högsta marktrycket med minst tre gånger, öka produktiviteten med 20 procent, reducera bränsleförbrukningen med 15 procent i mjuk terräng, samt minska helkroppsvibrationerna med 50 procent.

– Skogsbruket står inför några viktiga utmaningar och att minimera markpåverkan, för ett mer skonsamt skogsbruk, är en av dem. Genom att utveckla den här tekniken får vi också en mer hållbar arbetsmiljö för våra duktiga maskinförare. Tillsammans bidrar det till minskat slitage och ökad produktion.

Just nu utförs grundliga tester av den nya skogsmaskinen, som ska ligga till grund för beslut om den ska gå i serieproduktion.

– Det känns fantastiskt kul att vi nu är med och tar detta teknikkliv, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Rebecka Rödin.

Skogsbruket står inför några viktiga utmaningar och att minimera markpåverkan, för ett mer skonsamt skogsbruk, är en av dem.
Rebecka Rödin

  Fakta om Centipede

 • Centipede är ett samverkansprojekt mellan flertalet skogsbolag och skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest.
  Det är en konceptmaskin som just nu håller på att testas för att se om den ska komma ut på marknaden.

  Är designad för att skonsamt ta sig fram i olika typer av terräng och har en bra hindertagningsförmåga. Designen minskar marktrycket och ger lägre markpåverkan.

  Simuleringar visar att Centipede minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng och reducerar helkroppsvibrationer med mer än 50 procent – även vid högre hastigheter.

  Källa: Komatsu Forest

Text: Sanna Casson Foto: Komatsu Forest