Aktuellt / Senaste nytt

Gallra dina produktiva mossmarker!

Publicerad 2020-02-28

I slutet av januari började Sydved och Drängsereds skogskonsult gallra mossmark i en vrå på Hjortseryds skogars marker.

Gallringen utfördes med Terri-systemet, som möjliggör drivning under stor del av året även på svaga marker som produktiva mossmarker. En bra möjlighet att få avkastning även från dessa marker!

Höggallring...

Gallringen utförs oftast som en höggallring, som en del i ett kontinuitetstänk med återkommande gallringar. Det vill säga att försöka gallra uppifrån, gynna mindre stammar av god kvalitet och lämna så mycket underväxt som möjligt för att undvika en hyggesfas.

...eller traditionell låggallring

På bättre mossmarker kan en mer traditionell låggallring göras. Ett annat stort plus, framförallt under höst och vinter, är att riset (till stor del tall) gör nytta som foder åt viltet.

Under denna dag var även Sydveds inköpare Fredrik Samuelsson och Eddie Nilsson på plats för att visa maskinerna och utförandet för intresserade skogsägare.

Kontakta din Sydvedare om du vill veta mer!

Text och foto: Fredrik Samuelsson