Aktuellt / Senaste nytt

Gallra med eftertanke i känslig skog

Publicerad 2019-02-15

Skog som växer på torvmark växer sakta och ofta blir det långt mellan de skogliga åtgärderna. Det är då extra viktigt att göra allt rätt vid just det tillfället. För Stefan Ahlander på Dannäs Skogsentreprenad är A och O planering – och att avverka när det är torrt eller fruset.

​Stefan Ahlander, maskinförare och ägare av Dannäs Skogs­entreprenad, deltog tillsammans med anställde Jonatan Nilsson i Sydveds utbildning om gallring på torvmark.

– Vi tyckte båda två att det var en bra utbildning som gav mycket. Frågeställningar som vi tidigare inte funderat så mycket på diskuterades och vi kom gemensamt i gruppen fram till olika skogliga lösningar.

Sällan åtgärder

Skog som växer på torvmark växer sakta och förändras inte så mycket från år till år. Ofta är det skog som man har i flera generationer.

– Det är viktigt att skogsägaren har någon form av plan eller mål för skogen på torvmarken. Kanske väljer skogsägaren att bara gallra och aldrig föryngringsavverka eller så är det en relativt produktiv torvmark som kan brukas mer aktivt. Då kan man resonera om hur stora uttag som ska göras. Ofta går det inte att rakt av följa de gallringsmallar som finns, menar Stefan Ahlander.

Stefan förklarar att man i ett vanligt bestånd är inne och gör aktiviteter kanske var sjunde, åttonde år, medan det kan gå 25 år mellan gångerna i skog på torvmark.

– För mig som entreprenör är det så klart viktigt att göra rätt vid det tillfället. Vi vill gärna ha en direkt kontakt med skogsägaren innan vi avverkar så att vi får reda på vad han eller hon vill med sin skog.

Det viktigaste när man avverkar på känslig mark är att göra det när det är torrt eller fruset, att välja rätt väderlek.
​Stefan Ahlander

Brett och bärande

När man avverkar på torvmark så är det viktigt att det blir ett lågt marktryck från maskinerna, framför allt för att minska risken för skador på mark och vatten.

Stefan berättar att de brukar utrusta både skördaren och skotaren med breda bärande band på hjulen. I känsliga, blöta partier mellan torvmarken och fastmark, den så kallade laggen, använder de träbroar eller liknande som överfarter.

– Det får inte bli markskador; det kan ändra hela vattenflödet och skogen kan bli dränkt eller tvärtom. Genom planering och noggranna förberedelser minskar vi risken för skador på mark och vatten. Men det allra viktigaste när man avverkar på känslig mark är att göra det när det är torrt eller fruset – att helt enkelt välja rätt väderlek.

December 2013

  Avverkning på känslig mark

  • Noggrant planerad körning.
  • Välrisade basstråk och stickvägar.
  • Skördare och skotare med breda band minskar marktrycket.
  • Träbroar, stockmattor, portabla järnbroar eller liknande används vid blöta, känsliga områden.
  • Avverkning på torra eller frusna marker.
Både skördaren och skotaren är utrustade med breda bärande band på hjulen.

Både skördaren och skotaren är utrustade med breda bärande band på hjulen.

Sydveds Bengt Sjöfors, till vänster, Jonatan Nilsson och Stefan Ahlander, båda från Dannäs Skogsentreprenad.

Sydveds Bengt Sjöfors, till vänster, Jonatan Nilsson och Stefan Ahlander, båda från Dannäs Skogsentreprenad.

Text och foto: Annsofie Öhman