Sydveds Gustav Cagner har planerat gallringen på norra Hisingen med skogsförvaltare Torbjörn Bylund.

Sydveds Gustav Cagner har planerat gallringen på norra Hisingen med skogsförvaltare Torbjörn Bylund.

Aktuellt / Senaste nytt

Gallring ett stenkast från Avenyn

Publicerad 2019-02-15

Kl. 10.00 – centralstationen i Göteborg. Pulserande biltrafik, spårvagnar, människor. Kl. 10.16 – på plats i avverkningen. Fortfarande i tätorten. Men ändå en tät gallringsskog, ett glatt entreprenörsgäng, fågelkvitter. Följ med till kontrasternas avverkning bara någon mil från stadspulsen i Göteborg!

– En gallringsskog är en gallringsskog. Träd är träd, men det är klart att allting runtomkring blir annorlunda när bebyggelsen är mer eller mindre inne i beståndet. Vi måste vara vaksamma på människor som kan komma nära maskinen, vara beredda på att svara på frågor om vad vi gör och varför, vara extra noga med information och så vidare, säger entreprenör Mikael Bernhardsson och sonen David håller med.

Information till boende

Mikael och Daniel har precis kommit fram med maskinen till avverkningen och skapat sig en översiktlig bild av det område i norra Hisingen som ska gallras. På plats är också Sydveds inköpare Gustav Cagner, som har planerat avverkningen, och som nu ska gå igenom instruktioner med dem.

– Stadsnära avverkningar kräver både noggrann planering och information till de boende, så att de får veta vad som ska hända och när. Speciellt när avverkningen berör stigar, vandringsleder och spår är det viktigt att i god tid informera och skylta upp, understryker Gustav.

På hans bord ligger också kontakter med vägföreningar och, om vägklassningen kräver det, att ansöka om tillstånd för att transportera ut virket på väg.

"Stadsnära avverkning kräver noggrann planering och information till de boende."
Gustav Cagner
Från vänster Mikael Bernhardsson, Sydveds Gustav Cagner, David Bernardsson och Torbjörn Bylund.

Från vänster Mikael Bernhardsson, Sydveds Gustav Cagner, David Bernardsson och Torbjörn Bylund.

Sju hektar tallgallring

Torbjörn Bylund, skogsförvaltare i Göteborg stad, berättar att det finns betydande skogsarealer i det som vi betraktar som stad.

– Göteborg stad äger ca 11 000 hektar skogsmark. Mitt ansvarsområde, skogsmark som inte är planlagd, ligger under fastighetskontoret och motsvarar ca 4 700 hektar, främst i de norra och östra delarna av kommunen. Grundtanken med skötseln är att skogen ska vara en resurs för alla göteborgare. Varje skogsområde och insats blir unik, men ska utgå från denna grund. Produktion är underordnat rekreations- och sociala värden.

Gynna lövet

Variationen i trädslag och förutsättningar är givetvis stor. Från bergiga kullar till lerjorden utmed Göta älv. Från träd i parkmiljö till mer konventionella skogsbestånd med närhet till bebyggelse som här.

Den aktuella avverkningen består av sju hektar tallgallring på norra Hisingen.

– Här vill vi att kvalitet och variation ska vara ledord. Instruktionen till Sydved är att gynna löv, ta bort dåliga stammar och gallra för att få ner mer ljus på marken. Det finns också en del ek i beståndet som vi gärna vill gynna, berättar Torbjörn.

Ljust och inbjudande

Den karaktäristiska doften av färsk ved och solvarma tallbarr gör sig påmind även här, när Daniel börjar upparbeta en stickväg. Målmedvetet tar sig maskinen in i beståndet. Riset hamnar i stickvägen. Och för att minimera risken för körskador har skotaren med sig flera uppsättningar stockmattor för att kunna placera vid känsliga partier eller platser där överfarterna riskerar att bli flera.

– Här, där den exakta närheten till villabebyggelsen är så markant, vill vi skapa en ljus och inbjudande skogsmiljö, säger Torbjörn Bylund.

Kravbilden på Sydved beskriver han så här:

– Virkesköparen måste vara lyhörd för våra mål som kanske skiljer sig jämfört med traditionellt skogsbruk. Det måste finnas en tydlig arbetsrutin och en god planering för avverkningen. Vi värdesätter också att entreprenören har erfarenhet av den här typen av stadsnära avverkningar och vi brukar dessutom köra något testobjekt för att se att allting fungerar.

Skördaren rullar in i avverkningen – och jag återvänder till stadens pulserande biltrafik, spårvagnar…

September 2015

Text och foto: David Söderlind