Aktuellt / Senaste nytt

Jonathan gör en gallringsuppföljning utanför Värnamo

Publicerad 2020-04-01

Vi på Sydved strävar alltid efter att gallra din skog på bästa sätt. För att göra det är det viktigt att hela tiden göra uppföljningar där vi ser att vi gör ett lämpligt uttag.

Här utför Jonathan på Dannäs skogsentreprenad AB en relaskopyta för att kontrollera att uttaget är rätt med utgångspunkt från gallringsmallen.

Passa på att gå en runda på din fastighet i det härliga vårvädret och se samtidigt om det finns behov av gallring.

Om du känner dig osäker på när det är dags för gallring kontakta din lokala Sydvedare för rådgivning i din skog. Gör det redan idag!

    Varför gallring?

  • Med gallring lägger man över markens produktionsförmåga på de träd som har bäst förutsättning till en bra och värdefull skog i framtiden. Genom att ta ut svaga och skadade träd, koncentreras tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. På så sätt skapas ett värdefullt bestånd. Dessutom kan du göra lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid.

    Läs mer om gallring.

Text: Carl Philip Sandberg Foto: Josef Karlsson