Aktuellt / Senaste nytt

Goda drivningsförhållanden och hög avsättning!

Publicerad 2021-02-11

Vinterväder skapar gynnsamma förhållanden för avverkning och virkestransporter.

Här på bilden syns en timmerbil till vänster som lastat upp från ett avlägg intill en större väg i nordvästra Skåne. Intill står två skotare och väntar på att få lasta av ute på det nybyggda avlägget. Dessutom har vi högkonjunktur och goda avsättningsmöjligheter. Kontakta din Sydvedare om du vill veta mer.

Text och foto: André Gustafsson