Aktuellt / Senaste nytt

Granbarkborren förökar sig i stormfällda träd

Publicerad 2020-02-10

Stormen som svepte in över södra Sverige under söndagen och natten mot måndagen bedöms inte ha orsakat några stora skador på skogen, enligt preliminära bedömningar. Men de spridda träd som fallit riskerar att öka angreppen av granbarkborre och behöver därför tas ut ur skogen.

Stormen innebar att enskilda träd fälldes. Stormfällda träd kan förvärra den svåra situation med angrepp av granbarkborren som finns i dag. Det är därför viktigt att du som skogsägare skaffar dig en bild av var du har eventuella stormfällningar och sedan ser till att träden tas om hand.

Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren som kan föröka sig där. Barkborreangreppen som redan är omfattande i södra Sverige riskerar förvärras om inte träden tas ut.

Var noga med säkerheten!

Var alltid noga med säkerheten och arbeta aldrig ensam i stormfälld skog. Kontakta gärna din Sydvedare om du har frågor eller behöver hjälp.