Aktuellt / Senaste nytt

Gröna sidan upp

Publicerad 2020-01-31

Nordic Plant Center, som sedan många år jobbar med flera av Sydveds distrikt, siktar framåt. För bara några år sedan gjorde företaget en storsatsning och förvärvade Våxtorps Plantskola. Sedan dess har man investerat i nya klimatneutrala kyl- och fryslager varifrån man levererar skogsplantor till kunderna.

Efter mångårig produktion av plantor gjorde företaget med delägaren och VD Kristian Persson i spetsen en storsatsning med start 2018 då Våxtorps Plantskola förvärvades. Sedan dess har företaget investerat in nya klimatneutrala kyl- och fryslager varifrån man levererar skogsplantor till deras många kunder.

Våxtorp ligger rent geografiskt på en väldigt bra plats för företaget då man är nära E6, vilket gör det enkelt att både skicka och ta emot plantor. Det har även investerats i ökad odlingskapacitet på Skogaby plantskola där man också odlar sina Tplusplantor. All plantutlämning sker dock från Våxtorp numera.

Mest skogsplantor

Kärnprodukten är skogsplantor även om bolaget också säljer landskapsväxter och liknande. Man försöker odla fram robusta och högkvalitativa plantor som man sedan har som mål att sälja så ”enkelt som möjligt”, från själva beställningen till leveransen/planteringen.

Kunden sätts alltid i fokus, och tack vare att man inte är jättesmå men samtidigt inte är en stor organisation kan man erbjuda en snabbhet. Skogsinköparna kan med lätthet skicka sina leverantörer att hämta sina leveransplantor på Våxtorps Plantskola. Givetvis kan de också skicka över traktdirektiv där plantskolan ansvarar för att plantorna blir planterade genom entreprenörssamverkan. Man kan skulle kunna säga att man agerar som en ”stor organisation i ett mikroformat”

Sydved nyckelkund

Plantproducenten jobbar sedan många år med flera av Sydveds inköpskontor och inköpare. Ambitionen är att öka engagemanget hos Sydved, då man ser Sydved som en av sina viktiga nyckelkunder, nu och i framtiden.

Vi tror på en ljus framtid i det vi arbetar med och att intresset för plantproduktion kommer att öka framöver. Vår målsättning är att fler ska inse enkelheten i att handla sina plantor genom oss.
Kristian Persson
Text: Distrikt Hylte