Myrbaggen äter både vuxna granbarkborrar och larver.

Myrbaggen äter både vuxna granbarkborrar och larver.

Aktuellt / Senaste nytt

Gynna granbarkborrens fiender

Publicerad 2021-05-06

Myrbaggar, styltflugor och hackspettar – alla är de exempel på naturliga fiender till granbarkborren. Preliminära analyser visar att mängden fiender troligen ökat. Det kan ha stor betydelse för hur stora skadorna blir i år. Det rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– De naturliga fienderna till granbarkborren kan hjälpa oss att hålla nere populationen av granbarkborre. Att spara redan döda granar och vindfällen med harmlösa barkborrearter kan vara ett sätt att gynna dessa fiender, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, som på onsdagen föreläste under Granbarkborreveckan.

Troligtvis minskad population 2021

Preliminära analyser från Sveriges lantbruksuniversitet visar att mängden fiender och inblandning av andra barkborrearter har ökat under 2020. Det i sin tur kan ha bidragit till att vi troligtvis får en minskad granbarkborrepopulationen 2021 jämfört med tidigare år.

– Vi har fortfarande stora problem med granbarkborre och kan absolut inte slappna av ännu. Men om vi får en normal sommar, utan extrem torka, kommer vi troligen få minskade skador av granbarkborre i år jämfört med de extrema skadenivåerna 2019 och 2020. Det kan vi nog delvis tacka de naturliga fienderna för, säger Gunnar Isacsson.

Det finns många olika fiender till granbarkborren. Till de vanligaste hör myrbaggar och styltflugor, vars larver jagar barkborrarna och deras larver under barken. Även hackspettar är viktiga rovdjur som gärna äter granbarkborrar. Andra insekter, till exempel andra barkborrearter, konkurrerar om samma mat och kan på det sättet tränga undan granbarkborrarna.

Spara rätt död ved

Barkborrefiender äter vilka larver som helst av rätt storlek. Därför kan du gynna dem genom att spara liggande eller stående granar som koloniserats av andra barkborrar än granbarkborren. Spara även nyligen döda träd av andra trädslag. Äldre död ved ger alternativ föda åt hackspettar.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, säger Gunnar Isacsson.

Text: Skogsstyrelsen Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen