Borrmjöl på en liggande gran. Foto: Jakob Karlsson.

Borrmjöl på en liggande gran. Foto: Jakob Karlsson.

Aktuellt / Senaste nytt

Ha barkborrekoll när vårvärmen kommer!

Publicerad 2021-05-10

Nu väntar några dagar med varmt väder på många håll i Götaland, och i samband med vårvärmen svärmar granbarkborren. Så nu gäller det att röra sig i sin skog och leta efter angripna träd. Håll speciellt utkik i solbelysta skogskanter.

Granbarkborren svärmar när temperaturen är 18 grader eller varmare, vilket är ganska vanligt i början, mitten av maj. Håll speciellt utkik i solbelysta skogskanter! Det tydligaste tecknet på nyangripna träd är brunt borrmjöl som man kan hitta hängande i barken eller i nederkanten av trädets stam.

– Det är inte så lätt att se borrmjölet, men tyvärr finns inget enklare sätt att hitta träd som är nyangripna. Märk ut träden, i nästa steg ska de avverkas och transporteras bort från skogen, säger Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved.

Markera träd med smart app

Ett tips är att använda Sydveds app för att kartlägga angreppen. Markera enstaka träd som punkter och grupper av träd som ytor, så blir det lättare att hitta träden när det är dags att ta hand om dem. Är det bara några granar kanske man vill och kan göra jobbet själv, men är det ett mer omfattande angrepp kan man behöva anlita hjälp, du kan alltid höra av dig till din Sydvedare om du har frågor.