Aktuellt / Senaste nytt

Se vilka skogsbilvägar som redan inventerats

Rätt information om hur skogsbilvägarna ser ut är viktigt för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras så effektivt som möjligt. Därför genomför nu Biometria en inventering och klassning av samtliga skogsbilvägar i Götaland. På Biometrias karta följer du arbetet med inventeringen.

Här ser du vilket område som Biometria redan har besökt och vilka vägar de har inventerat.

I klassningen utgår Biometria från en branschgemensam standard som beskriver exempelvis vilken fordonstyp som kan köra på vägen, vändmöjlighet och vid vilka väderförhållanden som vägen är tillgänglig för lastbilstransport. Mer information finns på biometria.se, under Skogsbilvägar.

Vägar som ej inventerats än

På Trafikverkets sajt kan man se vilken framkomlighetsklass och tillgänglighetsklass en skogsbilväg har. Du hittar det på trafikverket.se. Sök på Nationell vägdatabas NVDB .

Tänk på det här inför inventeringen!

  • Håll dina skogsbilvägar tillgängliga under inventeringen.
  • Se redan nu över dina skogsbilvägar. Behöver du åtgärda något för att klara de branschgemensamma kraven? Kontrollera till exempel: frihöjden över vägbana, om det är fritt från buskar och fasta hinder i vägkanten, kurvornas bredd samt vändplanens storlek.

Biometria är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen.

Text: Annsofie Öhman