Aktuellt / Senaste nytt

Håll koll på snytbaggen!

Publicerad 2022-05-19

Nygjorda planteringar behöver ses till, så att du har koll på om plantorna har angrips av snytbaggen. Kanske behöver du göra en extra snytbaggebehandling i fält?

Angrepp av snytbaggen är en vanlig orsak till skador i planteringar. Snytbaggen gnager gärna på den tunna barken på unga plantor. När en för stor del av barken gnags av så dör plantan. Så ju klenare stam plantan har desto större är risken för att skadorna leder till död.

Mekaniska skydd och insekticider

Kemiska bekämpningsmedel, så kallade insekticider, är inte längre tillåtna i ett certifierat skogsbruk. För att skydda plantorna kan man då istället använda mekaniska skydd med exempelvis finkornig sand eller vax, som bromsar snytbaggens framfart, till exempel Conniflex och Woodcoat. Woodcoat kan man även använda för behandling av plantor ute i fält.

Det mekaniska skyddet bildar en tunn skyddsbarriär längs med stammen, vilket gör att snytbaggen får betydligt svårare att komma åt den eftertraktade barken.

Markberedning

En väl utförd markberedning minskar risken för snytbaggeangrepp. Markberedning är det enskilt bästa skyddet mot angrepp av snytbagge, och i kombination med ett ytterligare snytbaggeskydd får man med ännu större sannolikhet en tillfredställande föryngring.

Inga garantier

Ibland har man dock otur och får så pass stora angrepp av snytbaggar att väldigt många plantor dör, trots markberedning och snytbaggebehandlade plantor. Det man kan göra som skogsägare är att återkommande kolla över sina planteringar de första åren och om behovet finns göra en extra snytbaggebehandling av plantorna i fält.

En sak som inte hjälper mot snytbaggeangrepp, men kan lugna nerverna, är att skaffa sig en försäkring som täcker för insektsangrepp. Om man får så stora avgångar att man behöver återplantera eller hjälpplantera, så har man i alla fall ett ekonomiskt skydd.

Text: Annsofie Öhman