Aktuellt / Senaste nytt

Håll vägen fri!

Publicerad 2022-08-03

I skogen är röjningen viktig. Den lägger grunden till det framtida beståndet. En riktigt genomförd röjning är en av de bästa investeringarna man göra på sin fastighet. Det är dock inte bara skogen som behövs röjas utan även skogsvägarna!

Att ha väl röjda skogsvägar underlättar för hela kedjan i skogsarbetet. Från den enkla bilisten som kommer åkandes till timmerbilen som ska frakta ut virket. Kvistar och buskar som hänger in från kanten skadar bland annat lacken och backspeglar på fordon. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att ha bra sikt så att olyckor på vägen kan undvikas.

Vägens kondition påverkas också den av inväxande buskar och grenar. Skyms vägen av grenar och buskar torkar den inte upp lika snabbt efter regn och snö. Detta kan påverka bärighetsklassen och användandet av vägen begränsas på så vis. Även skötsel av vägen i form av skrapning och grusning underlättas om vägen är väl röjd.

När ska man då röja? Ett vägnät där återkommande skogliga åtgärder utförs längs nätet är det bra att också röja återkommande. Är det en väg som används sällan kan också röjningsingreppen ske mer sällan. Det är dock en god idé att röja vägen även fast åtgärder i den omkringliggande skogen ligger en bit fram i tiden. Detta för att rötter inte ska växa in och underminera vägen samt att röjningsingreppen inte ska bli för kostsamma och avancerade.

Kontakta din Sydvedare för att få mer råd om skötsel av dina skogsvägar!

Såhär kan det se ut ibland. Vägen är oröjd och framkomligheten och sikt är ytterst begränsad.

Såhär kan det se ut ibland. Vägen är oröjd och framkomligheten och sikt är ytterst begränsad.

Ett exempel på hur bra det blir när vägen är väl framröjd. Ger god sikt och bra framkomlighet.

Ett exempel på hur bra det blir när vägen är väl framröjd. Ger god sikt och bra framkomlighet.

Text och foto: Carl Lundsgård