Aktuellt / Senaste nytt

Hänsyn till mark och vatten vid avverkning

Publicerad 2019-01-11

Sydved arbetar aktivt med att frågor som rör hänsyn till mark och vatten vid avverkning. Rätt metoder, noggrann planering av maskinernas körning i kombination med broar och mattor minskar risken för markskador i skogen.

Ett förändrat klimat med regnigare höstar och mildare vintrar gör att det blir dålig eller helt utebliven tjäle i markerna. Bärigheten i skogen försämras och risken för körskador, och därmed påverkan på mark och vatten, ökar.

På Sydved har arbetar vi aktivt med att minska risken för markskador; bland annat genom utbildning för entreprenörer och inköpare, rätt metoder och hjälpmedel som broar och mattor.

Förebyggande av markskador

  • Noggrann planering innan avverkningen. Av till exempel skotningsvägar/körrutter, överfarter och avlägg.
  • Traktbank med många avverkningar att välja mellan.
  • Använd rätt hjälpmedel; som broar och mattor. Skota ris till känsliga partier.
  • Nära samarbete och god kommunikation mellan alla inblandade. Vid avverkningen framför allt mellan skördarförare och skotarförare.
  • Sydved arrangerar utbildning för entreprenörer och inköpare.
  • Rätt utrustade skotare, exempelvis breda däck och miljöband.

Metoden Spårlös avverkning

Läs också om metoden Spårlös avverkning. Ett arbetssätt som gäller båda gallring och föryngringsavverkning och tar sikte på att undvika körskador i skogsmiljön

Exempel på hjälpmedel vid avverkningar

Stockmattor
Används vid kortare blöta passager, exempelvis nära bäckar och myrar, och består av blocksågat timmer. På- och avfarten skyddas med ris. Även utmärkta för att passera diken.

Timmerbroar
Vid överfart av en bäck. Om marken på båda sidor är fast lägger man grova stockar tvärs över bäcken. Sen rullar man ut klenare ved över och täcker med mycket ris.

Om kanterna är sankta lägger man ett par grova stockar en halvmeter från bäckkanten innan det tvärsgående rundvirket läggs på. Här används mest timmer och massaved.

Stålbroar används på samma sätt och är enkla att flytta.

Kavelbro
Främst för att förstärka enkla vägar över sank mark. Bitar av massaved lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning. På veden lägger man ris.

Trumbro
Om botten på bäcken är relativt plan kan det vara en enkel lösning att lägga i en trumma och täcka med massaved och ris.

Text: Sydved Foto: Kerstin Jonsson