Aktuellt / Senaste nytt

Hänsynstagande entreprenörer fixar virkesbro

Publicerad 2023-02-27

En virkesbro gör stor nytta vid överfart vid vattendrag. WNK Skogsgallring med Niklas och Dennis gjorde det här fina jobbet.

Sydveds entreprenörer utbildas löpande och på dessa bilder kan man se att det ger resultat. När denna avverkning utfördes under senhösten hade vi gynnsamma förhållanden med ovanligt lite nederbörd under lång tid och dessutom frost när maskinerna var på plats.

Överfart behövdes

Ett vattendrag, som vid avverkning var nästan torrt, delade av hygget i närheten av skogsbilvägen så det behövde byggas någon form av överfart och då byggdes denna virkesbro. En virkesbro byggs av en grövre stockar i botten som läggs över diket/vattendraget, sedan lägger man massaved på tvären och toppar med granris vilket då bildar en smidig väg över utan att påverka vattenflödet.

Stor nytta med virkesbron

Vid ett återbesök under januari månad ser man tydligt vilken nytta virkesbron gjort när diket är fullt med vatten efter allt regnande under vintern. Bron kommer ligga kvar för att nyttjas av både risskotare till sommaren och därefter även markberedaren som kommer till hösten för att göra sitt jobb inför planteringen som utförs våren 2024.

Entreprenören som ska ha credd för det fina jobbet är WNK Skogsgallring med deras slutavverkningsgrupp med Niklas i skördaren och Dennis i skotaren.

Text och foto: Martin Ohlsson