Aktuellt / Senaste nytt

Här utbildas framtidens skogstransportörer

Publicerad 2019-03-26

Bristen på kunniga transportförare inom skogsnäringen är stor. Det vill ett utbildningsprojekt på Sunnebogymnasiet i Ljungby råda bot på. Genom projektet har vi lyckats knyta till oss en virkeslastbil och en simulator så att eleverna får praktisk erfarenhet av att köra i skogen. Det gynnar eleverna och det gynnar branschen att fler får upp ögonen för möjligheterna som finns i skogen, säger Mattias Arnesson, lärare och en av initiativtagarna till projektet "Framtidens chaufförer till skogsnäringen".

Tidig vår 2018 blev Mattias och kollegan Andreas Dahl kontak­tade av Jormag Skogstransporter.

– Jormag beskrev ett stort behov av utbildade skogstransportö­rer. Eftersom både jag och Mattias har en bakgrund i skogen var vi medvetna om behovet och började sondera terrängen för att göra en speciell inriktning mot skogstransporter, berättar Andreas Dahl.

Pengar beviljades från Stiftelsen Seydlitz MP-­bolagen och Syd­ved hängde också på i finansieringen.

– Det här känns så rätt. Fler elever på transportutbildningarna behöver få chansen att testa skogstransport. Projektet är ett gott exempel på när ett branschbehov får genomslag ner på utbild­ningsnivå, säger Anders Westström, logistiker på Sydved.

Riktiga förutsättningar i lastbilshytten

Pengarna användes bland annat till att hyra in en virkeslastbil till skolan.

– Eleverna behöver få känna på riktiga förutsättningar. Att köra in på skogsbilvägar, planera körningen och hitta lösningar när det blir trångt. Det kan man inte lära sig i en skolsal, säger Mattias Arnesson.

– Eller för den delen åstadkomma på rätt sätt med våra van­liga utbildningsbilar. Det blir inte "på riktigt" att köra in med stora kapell på trånga skogsbilvägar. Krankörningen är ju nästa viktiga del. Där måste eleverna få chansen att verkligen köra på. Det kräver mängdträning där chauffören successivt bygger upp sin arbetsmetod och effektivitet. Det är många moment i en skogstransportörs dagliga rutiner som måste sätta sig i ryggmär­gen, säger Andreas Dahl.

I dagarna installeras dessutom en simulator för krankörning på skolan, som bidrar ytterligare med mängdträning.

Varierat arbete

Projektet som får ses som ett test kommer att utvärderas när elev­erna tar examen i vår.

– Behovet kommer att vara stort i många år framöver så jag hoppas att vi kan hitta förutsättningar att fortsätta satsa på den här unika nischen, säger Mattias Arnesson.

När Aktivt Skogsbruk är på besök har det fallit någon decimeter snö under natten. Det hindrar inte ett körsuget gäng från vuxen­programmet att leta sig in till ett avlägg för att öva krankörning.

– Personligen fastnade jag direkt för skogskörningen. Den innehåller flera moment och det skapar variation i arbetet, säger Natalie Drews.

– Det är ju också inspirerande att veta att det finns jobb. Jag har redan blivit erbjuden tre jobb – och då har de inte ens sett mig köra, säger Sabrina Schlippe­-Steffensen.

Daniel Eriksson kör ett pass i kranen och jobbar för att få upp hastigheten:

– När vi är ute på våra praktikperioder finns inte alltid tiden att få testa krankörning. Här kan vi nöta detaljer och utvecklas i vår takt. Det är också stor skillnad i körningen på de smala skogs­ vägarna, det förstår du först när du väl hamnar där. Marginalerna är mycket mindre och du måste bli duktig på att planera ditt arbete, säger han.

– Det var ju också en ny upplevelse att få känna skillnaden på tom lastbil kontra fullastad med virke när grenar, stenar och snäva kurvor kan ställa till det, säger Natalie

Eleven Natalie Drews gillar variationen i skogstransportörens roll: – Det känns som ett ansvarsfullt och samtidigt fritt jobb.

Eleven Natalie Drews gillar variationen i skogstransportörens roll: – Det känns som ett ansvarsfullt och samtidigt fritt jobb.

Studiebesök vid industrin

För de elever som inte går vuxenprogrammet utan det ordina­rie gymnasieprogrammet är det under tredje året man kan välja inriktningen skogstransporter.

– Vi hoppas totalt att vi till våren kommer ha 15-­talet elever som går ut med den här specialiseringen. Vi tror också att intresset för utbildningen både från branschen och elever kommer att öka när vi nu visat att vi har förutsättningarna för att driva detta, säger Andreas Dahl.

Förutom ekonomiskt bidrag till utbildningen hjälper Sydved ock­ så till med studiebesök vid industrin.

– Det är ovärderligt för eleverna att komma ut och se hur det ser ut vid mätstationen och på virkesplan, säger Andreas Dahl. – Vi har också varit ute i skogen hos entreprenörer och åkare för att visa hela kedjan. Det är precis så här det ska fungera. Praktisk verklighet och utbildning hand-­i-­hand, säger Anders Westström.

Mars 2019

Andreas Dahl och Mattias Arnesson är lärare på fordonsprogrammet Transport på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och syns här med Anders Westström, logistiker på Sydved.

Andreas Dahl och Mattias Arnesson är lärare på fordonsprogrammet Transport på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och syns här med Anders Westström, logistiker på Sydved.

Text och foto: David Söderlind