Aktuellt / Senaste nytt

Hur står det till med jämställdheten i skogen?

Publicerad 2023-10-11

Har vi en jämställd skogssektor? Nej, inte än och det går på tok för sakta, säger Ann-Helen Segota Hansson på Sydved.

På de flesta håll i skogssektorn finns en majoritet av män. Samtidigt finns det idag en stor medvetenhet om jämställdhetsfrågan i branschen.

– Sydved är ett av företagen som ser det som en nödvändighet att prioritera jämställdhetsåtgärder, säger Ann-Helen Segota Hansson som är HR-chef på Sydved.

Ann-Helen Segota Hansson

Ann-Helen Segota Hansson

Hela branschen med i jämställdhetsrådet

För några år sedan fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för en jämställd skogsnäring. Utgångspunkten är att hela skogssektorn ska bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.

I den senaste rapporten ”17 åtgärder till en mer jämställd skogssektor” som kom i våras kunde Skogsstyrelsen konstatera att målet var långt ifrån nått, men att det ändå hade hänt en del sedan den första rapporten år 2019.

En av de viktigaste åtgärderna är bildandet av Skogssektorns jämställdhetsråd, där hela branschen finns med; skogsbolag, myndigheter, skolor, frivilligorganisationer med flera.

– Tillsammans har vi satt mål för jämställdhet. Det har vi gjort inom tre huvudområden: jämställd utbildning, jämställt arbetsliv och jämställt skogsägande.

Jämställda företag är mer kreativa

Hur ser det ut i dag med jämställdheten?
– Kort och gott kan man säga att det är vanligare att män äger, studerar och arbetar med skog, jämfört med kvinnor. Fler män sitter i skogsbolagens styrelser, har ledande positioner och arbetar som chefer. Jag funderar på varför branschen är ojämställd när den egentligen erbjuder jobb utifrån alla professioner och kompetenser. Dessutom är branschen enormt välkomnande, tycker Ann-Helen.

Hon tillägger att Sydved är ett företag i en komplex omvärld och att det är naturligt att likna samhället i övrigt.

– Genom att prioritera jämställdhet och mångfald kan vi få fler infallsvinklar, mer kreativa lösningar och öka trivseln på våra företag.

Andra fördelar är friskare personal, fler kompetenta sökande samt att man kan nå nya kunder och få ett mer lönsamt företag.

– På skogsbolagen är det få kvinnor i toppen och hos oss på Sydved är det få kvinnliga sökanden på
platsannonser. Detta har jag inte sett så utpräglat i andra branscher, vilket gör mig fundersam på konkreta åtgärder, säger Ann-Helen.

Manligt präglade kulturer

Skogsstyrelsens rapport visar också att det inom alla delar i skogssektorn förekommer stereotypt manligt präglade kulturer.

– Skogsbranschen är oerhört vänlig, men ibland är vi okunniga och vet inte hur vi ska göra när det gäller inkludering, oavsett om det är kön eller bakgrund. Vi måste ha en företagskultur som välkomnar alla. Som det är nu ligger vi efter flera andra branscher, som exempelvis transportsektorn, men vi har fokus på frågan och det känns bra. Vi har en riktning så utifrån den ska vi hitta egna mål och vägar att nå dit. Det ska vara känt på hela företaget hur vi ska nå målen, summerar Ann-Helen Segota Hansson.

Foto: Stora Enso

Foto: Stora Enso

  Fakta

 • Utbildning
  Det är vanligare att män studerar skog. Det finns flera typer av eftergymnasiala skogliga utbildningar. Bland examinerade jägmästare varierar könsfördelningen från år till år. Läsåret 2020/2021 var det första året då det var fler kvinnor än män som blev jägmästare.

  Arbetsliv
  Det är sex gånger fler män sysselsatta i skogsbruket. 2021 var det 4 400 kvinnor och 26 500 män. Det är fler män än kvinnor i beslutsfattande ställning i skogsbranschen. Drygt en av sex chefer är kvinnor. Av 23 bolag som har en vd hos Bolagsverket var det färre än tre som hade en vd som var kvinna.

  Skogsägande
  Män äger mer skog än kvinnor. Av privata skogsägare är 61 procent män och 39 procent kvinnor (år 2021). De som äger stora skogsfastigheter är huvudsakligen män.

Text: Annsofie Öhman