På lastbilshuggen finns en grip som föraren samlar upp grot med. Med gripens last förs det vidare till en maskin som maler ner det till flis som hälls direkt i en ”låda” på lastbilen.

På lastbilshuggen finns en grip som föraren samlar upp grot med. Med gripens last förs det vidare till en maskin som maler ner det till flis som hälls direkt i en ”låda” på lastbilen.

Aktuellt / Senaste nytt

I det kalla söker vi värme...

Publicerad 2021-02-05

Efterfrågan på grot är hög under den kalla årstiden. Ett besök hos Skogslogistik häromdagen resulterade i en träff i Valje, Bromölla kommun. Skogslogistik var i full gång med att hämta ett lass av ädellövsgrot som kom från tätortsnära avverkningar.

Grot skapas på olika sätt. Det kan vara alltifrån grot från en slutavverkning där trädtoppar och grenar tas från hyggen till upprensning av blivande beteshagar. Grot av löv är eftertraktat då det är lättare att elda i till exempel mindre pannor. Större pannor tar alla våra kvaliteter.

Lastbilshuggar och terränghuggar

Terrängen kan se olika ut för flisarna som ska nå dessa högar av grot så att de kan flisas. Grot som ligger vid väg hämtas med lastbilshugg. I de fall då det inte finns plats vid väg finns en maskin som är byggd på en skotare som hämtar grot, en så kallad terränghugg. Skogslogistik är kända för att göra ett bra jobb och tar sig an lite svårare områden som kräver stor skicklighet i såväl körning som flisning.

Grothögar kan se olika ut, men bäst utbyte får man av olika dimensioner.

Grothögar kan se olika ut, men bäst utbyte får man av olika dimensioner.

Text och foto: Helena Ericson