Aktuellt / Senaste nytt

I takt med att världen förändras så förändras även Sydved

Publicerad 2022-03-11

I takt med att världen förändras så förändras även Sydved. Vi utvecklar nya tjänster och nya arbetssätt. Vi satsar på innovation och digitalisering. Allt för skogens bästa och för att du ska ha ett fortsatt högt förtroende för oss som samarbetspartner i allt som rör din skog och ditt skogsägande.

Precis som vanligt finns din personliga kontaktperson, Sydvedaren, för att stötta dig så mycket eller lite som behövs. Det kan ske digitalt, på telefon eller över en kopp kaffe i skogen. Du bestämmer.

Vill du samarbeta med Sydved?

Vi ger dig relevant hjälp för din skog, i den omfattning och på det sätt du önskar. Vi erbjuder bland annat: skoglig rådgivning, gallring och föryngringsavverkning, röjning, skogsbruksplaner, plantering och tips och rådgivning kring ekonom och juridik. Läs mer om Sydveds digitala tjänster.