Aktuellt / Senaste nytt

Jakten på det bruna borrmjölet

Publicerad 2020-04-07

Kampen mot granbarkborren fortsätter och under de kommande vårmånaderna så kan skogsägarens egna insats spela stor roll. Det handlar om att lägga tid och energi på sök och plock!

Metoden sök och plock går ut på att identifiera träd med pågående angrepp av granbarkborren och sedan se till att träden avverkas och transporteras bort till industrin.

– Är man tidigt ute finns föräldragenerationen kvar i träden, men det handlar främst om att man hindrar den nya generationen barkborrar att komma ut. Ett annat alternativ för skogsägaren är att själv avverka, och på plats i skogen barka eller randbarka virket, så att den nya generationen inte kan färdigutvecklas, säger Anders Ehrenström som är skogsbruksutvecklare på Sydved.

Märk ut angrepp på karta

Han betonar att det är viktigt att skogsägaren själv är ute i sin skog nu när det börjar bli lite varmare och man kan börja upptäcka spår av granbarkborren.

– Under den här perioden söker man främst efter barkborrens rödbruna borrmjöl som finns på stammen och kring stambasen av trädet. Kolla i barken och vid spindelnät! Högarna är inte så stora, kanske två till tre millimeter i diameter.

När man upptäcker angripna träd så märker man dem, med sprej eller med en snitsel. Sedan ritar man in angreppen på en karta, så att man lätt hittar till träden igen.

Ett hjälpmedel som är lätt att arbeta med är Sydveds app Min skog. Utgå från kartan och markera platsen där du hittar angripna träd med insektsskada. Sen kan du dela informationen med din Sydvedare. Då får inköparen ett bra underlag för avverkning.

Torka ger svaga träd

Men hur ska man egentligen prioritera sitt sökande efter barkborren?

Har du haft angrepp av barkborren i din skog tidigare, börja titta där och i närliggande områden. Granbarkborren väljer oftast vuxen granskog, med en diameter på 15 centimeter eller grövre, då barken måste ha en viss tjocklek för att den ska kunna leva där.

– Barkborren väljer det svagaste trädet, till exempel träd som har utsatts för torka.

Därför kan man börja titta i vuxen granskog i solbelysta hyggeskanter, hällmarker där granarna lätt torkar ut och sluttningar där vattnet rinner av snabbt.

Riskindexkarta kan hjälpa

Anders tipsar också om att använda sig av den riskindexkarta som finns framtagen för att tydliggöra var riskerna är störst för barkborreangrepp.

Kartan visar skog som är mer eller mindre attraktiv för granbarkborren, och det är i de rödare områdena man bör fokusera sitt letande.

– Alla som samarbetar med Sydved har egna personliga sidor, Min skog, där man kan hitta kartan. Tänk på att sök och plock är det bästa sättet du som skogsägaren själv kan hjälpa till och bromsa barkborrens framfart, avslutar Anders Ehrenström.

När det börjar bli varmare är det viktigt att skogsägaren själv är ute i skogen för att upptäcka spår av granbarkborren.
Foto: Mattias Svensson

Foto: Mattias Svensson

    Vad gör jag om jag upptäcker träd som angripits av granbarkborren?

  • Har du inte så många angripna träd kan du överväga att hugga dem själv. I annat fall, kontakta Sydved för hjälp med avverkning och transport till bilväg. Hugger du själv måste du se till att de transporteras bort från bilväg så snart som möjligt. I både fallen: Kontakta din Sydvedare så snart som möjligt, så att han eller hon kan planera in avverkning och/eller transport.

Text: Annsofie Öhman