Aktuellt / Senaste nytt

Josefin svarar på frågor om skogsbränsle!

Publicerad 2021-12-15

Många skogsägare ser möjligheten att ta ut skogsbränsle när de avverkar på sin skogsfastighet. Josefin Runesson, försörjningsledare på Stora Enso Bioenergi svarar på några vanliga frågor kring skogsbränsle och då i synnerhet grot.

Vad menar man med grot?

Grot är grenar och toppar som blir kvar när man avverkar eller gallrar i skogen. Groten ska vara torr och avbarrad, då kan man bygga en hög och luftig välta. Det ger flis med ett högt energiinnehåll, vilket är målet.

När man tagit hand om groten på hygget ligger fortfarande en del grenar och toppar kvar, varför?

Cirka 20 procent av all grot lämnas kvar för att man inte vill ”städa” hygget alltför mycket och för att det ska finnas näring kvar. Sen finns en risk att man får med sig grus och sten som kan skada knivarna i flismaskinen.

Varför placerar man grotvältorna vid vägen?

Groten behövs ju som mest under vintern, då bärigheten på markerna inte alltid är den bästa. Genom att lägga groten vid väg minimerar man risken för markpåverkan.

Varför måste grenar och toppar torka på hygget?

Det mesta av näringen sitter i barren, och när riset är torrt faller barren av och blir kvar på hygget. Normalt tar det 2–8 månader för riset att torka beroende på när det huggs. Dessutom riskerar barren sätta igen filter hos värmeverken.

Varför täcker man vältorna med papper?

För att hålla materialet torrt, efter att det har skotats under sensommaren, och för att skydda vältan mot frysning under vintern. Allt för att få ett jämnare material, som i sin tur ger ett högre energiinnehåll.

Varför ligger groten kvar längre än timmer och massaveden?

Efterfrågan av grot styrs av vädret. Det är först när det är kallt ute som värmeverken efterfrågar råvara. Sågverk och massabruk har en mer jämn förbrukning.

På vilket sätt är grot ett viktigt sortiment?

Vi tar reda på råvaran för att skapa samhällsnytta i form av värme och el, samt troligtvis kunna ge markägaren en extra ekonomisk inkomst. Det blir en möjlighet till lokal energi som kan ersätta fossilt material.

Groten ska vara torr och avbarrad, då kan man bygga en hög och luftig välta. Det ger flis med ett högt energiinnehåll, vilket är målet.
Josefin Runesson
Text: Annsofie Öhman