Aktuellt / Senaste nytt

Kjell bedriver ett skogsbruk som gynnar mångfalden

Publicerad 2024-01-25

Kjell Börjesson i Klägghult har under alla år bedrivit ett skogsbruk för att gynna en mångfald av olika trädslag och även växt- och djurlivet.

Det var 1986 som Kjell tog över den här fastigheten tillsammans med frun Yvonne. De har under sedan dess bedrivit ekologisk djurproduktion på gården.

Kjell har under alla år bedrivit ett skogsbruk för att gynna en mångfald av olika trädslag och även växt- och djurlivet. Detta var svårt att implementera på 1980-talet med dåvarande skogspolitik. Då var det fokus på monokulturer och granproduktion. Björken besprutades i området. Kjell har inte fokuserat på att skogen ska vara enbart estetisk, utan istället på att skapa variation i skogen.

Naturvärdesträd

Vid första avverkningen i samband med förvärvet av fastigheten sparades ett 50-tal grova tallar med rejäl krona som märktes ut i samråd med Skogsstyrelsen. En åtgärd som var ovanlig på den tiden, det vill säga för 20-30 år sedan.

Torplämning

I samband med gallringen frihöggs en torplämning och stor beaktan lades vid en intilliggande kulturväg.

Faunadepåer

På fastigheten finns ett flertal faunadepåer, som fylls på med lövgrot.

Generell naturvård

Kjells skötselmetod har visat sig vara förenlig med FSC och PEFC, trots att hans skötselstrategi har 35 år på nacken.

Foto: Adam Everås