Aktuellt / Senaste nytt

Klimatsmarta produkter från din skog

Publicerad 2022-12-15

Innovationskraften är stark på Stora Ensos fabrik i Hyltebruk. Här blir virke från din skog nya, klimatsmarta produkter som det finns en stor efterfrågan på i världen just nu.

På labbet i Hyltebruk i Halland jobbar ett engagerat team med att utveckla material till allt från möbler till skålar, krukor och köksredskap.

– Vi testar oss fram för att hitta olika typer av material som kan ersätta fossil plast. Det kan handla om att simulera olika väder för att se hur materialet påverkas av kraftigt regn till exempel eller att titta på hur träfibrerna fungerar i kombination med andra material. Det som driver oss är att hitta hållbara, användbara lösningar, berättar Patricia Oddshammar, chef för Circular Solutions på Stora Enso.

Cirkulärt tänk

Inga material ska tas fram i onödan, utan det ska finnas en anledning till att materialen produceras. Innovationen sker därför i tätt samarbete med affärsutvecklare som har koll på vad kunderna och marknaden efterfrågar. Dessutom tittar man på hur en produkt används i hela leveranskedjan. Hur många gånger kan den användas? Hur återvinns den?

– Ta exempelvis klädhängare. När kläder transporteras från en fabrik hänger de ofta på en transportklädhängare, som sedan slängs. Nu har vi tagit fram en hängare av bättre kvalitet som även kan användas i butikerna. När klädhängarna har gjort sitt hjälper vi butikerna att samla in hängare för återvinning. De kan vi sedan använda för att ta fram material till nya produkter.

Det cirkulära tänket involverar många människor.

–Tidigare kanske man bara hade kontakt med inköparen på företaget. Nu involveras även hållbarhetsavdelningen, logistik och så vidare. Vi inleder nya samarbeten för att ta hand om återvunnet material på ett bra sätt, det är ett stort arbete, men väldigt givande, inflikar Patricia.

Vi testar oss fram för att hitta olika typer av material som kan ersätta fossil plast.
Patricia Oddshammar

Biokomposit ersätter fossilbaserad plast

2018 introducerade Stora Enso biokomposit på marknaden, ett material som kan ersätta traditionell, fossilbaserad plast. Biokompositen består av en blandning av träfibrer och biobaserad plast. Andelen träfibrer i biokompositen varierar beroende på produkt, men man strävar efter att den ska bli så hög som möjligt.

Att ersätta fossil plast med biokomposit minskar koldioxidutsläppen avsevärt. När materialet är baserat på så kallade eco-polymerer skapar det till och med negativa koldioxidutsläpp eftersom kol lagras i materialets träfibrer.

– En annan fördel är att träfibrer bara blir bättre när det återvinns, på så sätt kan materialet återanvändas många gånger. Traditionell plast däremot tappar egenskaper och blir snabbt sämre vid återvinning.

Biokomposit kan användas i en mängd produkter; allt från stolar, blomkrukor, inredning till bilar och 3D-utskrifter. Materialet är hårt, slitstarkt och har samma egenskaper som plast, med skillnaden att det är förnyelsebart.

När Stora Enso introducerade biokomposit på marknaden gick det lite trögt i början. Det var ett okänt material helt enkelt. Idag är intresset stort och i takt med att allt fler företag vill minska sina koldioxidavtryck ökar efterfrågan på hållbara material.

– Det är dessutom ett nytt EU-direktiv på gång som går ut på att man ska ersätta engångsprodukter med flergångsprodukter. Till exempel ska kartonger och muggar på en hamburgerrestaurang kunna användas flera gånger. Där är biokompositen ett perfekt material, säger Patrica.

Fibrease stor snackis

Ett annat material som gruppen i Hyltebruk jobbar med är Fibrease, ett stötdämpande material som används för att skydda innehåll i en förpackning. Det är ett lätt, träfiberbaserat skum, som kan ersätta exempelvis bubbelplast.

– Fibrease var den stora snackisen nyligen på en stor förpackningsmässa i Tyskland. Intresset är jättestort för isoleringsmaterial.

DuraSense är ytterligare en biokompositlösning som teamet jobbar med att utveckla.

–Vi ville ha en väderbeständig och tålig produkt, som skulle färgsättas. Resultatet blev att vi belägger trä med biokomposit, det blir helt enkelt en blandning mellan träfibrer och biobaserad plast. Vi testade först produkten på trallmarknaden i Sverige. Nu har vi ökat kapaciteten och tittar på hur vi kan använda DuraSense till bullerplank.

Det finns otaliga användningsområden för biokompositer.
– Biokompositer har en enorm potential. Vi fortsätter att jobba med massor av olika lösningar för framtiden, där träråvaran från våra skogar är i centrum, avslutar Patrica Oddshammar.

  Biokompositer

  • Biokompositen består av en blandning av träfibrer och biobaserad plast.
  • Materialet kan återanvändas upp till sju gånger och kvaliteten förbättras de första gångerna som den återvinns. Träfibrerna blir starkare och bättre till skillnad från plast där kvaliteten försämras vid återvinning.
  • Att ersätta fossil plast med biokomposit minskar koldioxidutsläppen avsevärt.
  • Biokompositer möjliggör ett cirkulärt kretslopp, bort från den traditionella slit och släng-modellen. Materialanvändningen kan optimeras genom att öka möjligheten att återanvända, återvinna och återtillverka produkter med hjälp av biokompositer.

  Gemensamt för materialen som innovationsteamet tar fram är att minska plasten i befintliga produkterna och ersätta dem med träfibrer.

Biokompositer möjliggör ett cirkulärt kretslopp, bort från den traditionella slit- och slängmodellen.

Biokompositer möjliggör ett cirkulärt kretslopp, bort från den traditionella slit- och slängmodellen.

Att ersätta plastförpackningen med biokomposit eller fiberkomposit
minskar koldioxidutsläppen.

Att ersätta plastförpackningen med biokomposit eller fiberkomposit minskar koldioxidutsläppen.

Träfibrer med en beläggning av biokomposit ger ett tåligt material, perfekt för utomhusväder.

Träfibrer med en beläggning av biokomposit ger ett tåligt material, perfekt för utomhusväder.

Fibrease är ett lätt, träfiberbaserat skum, som kan ersätta bubbelplast för att skydda innehållet i förpackningar.

Fibrease är ett lätt, träfiberbaserat skum, som kan ersätta bubbelplast för att skydda innehållet i förpackningar.

Text: Sanna Casson Foto: Stora Enso, där inte annat anges