Aktuellt / Senaste nytt

Klimatvänlig wellpapplåda för färsk fisk och skaldjur

Publicerad 2022-03-14

EcoFishBox från Stora Enso Packaging hjälper fiskeindustrin att bygga en mer hållbar leveranskedja genom att ersätta fossilbaserade förpackningar med en lösning, tillverkad främst av förnybara material. Det gör att fiskeindustrin kan sänka sitt koldioxidavtryck på sin förpackning med minst 40 procent. Wellpapplådan banar vägen för en mer effektiv logistik och förbättrad cirkulär ekonomi.

Att hitta alternativ till plastmaterial är en strävan som Stora Enso Packaging jobbat med under flera år. Det har lett till EcoFishBox – en vattentät wellpapplåda, främst tillverkad av förnyelsebart material.

Förpackningen bidrar till att minska plastanvändningen i värdekedjan: den är återvinningsbar och har lågt koldioxidavtryck. Enligt beräkningar minskas koldioxidutsläppen med 40–73 procent, beroende på förpackningsstorlek och geografisk plats.

Förfrågan från finska fiskerinäringen

Rickard Engdahl är affärsutvecklare på Stora Enso Packaging och har varit med på nästan hela resan.

– Det började som en förfrågan från den finska fiskerinäringen som importerar och distribuerar stora mängder fiskprodukter. Färsk fisk som förädlas och packas om. Här fanns en uttalad önskan om att få bort frigoliten som tar mycket lagerutrymme och som är ett fossilt material. Utifrån vår erfarenhet med lådor för skogsplantor så visste vi att vi hade ett material som skulle fungera.

EcoFishBox är en prisbelönt och patenterad fiskförpackning som både ger verksamheten och klimatet fördelar, berättar Rickard. Frigolit är ett fossilt material som kräver hantering, samtidigt som det är skrymmande. För exempelvis en restaurang eller ett hotell tar frigoliten upp mycket plats efter användning då den inte går att vikas ihop och sorteras direkt i ordinarie returflöden. Man behöver ha stora volymer för att ha råd att investera i komprimatorer, som trycker ihop materialet för att sedan kunna skicka det till retur.

Utmaning att hålla kylkedjan

– EcoFishBox har visat sig fungera utmärkt i leveranser med kontrollerad kylkedja. Däremot kräver det en annan hantering som hela distributionskedjan måste vara medveten om. Logistiken är viktig, vi kan inte ha en bil som blir stående i gassande sol för många timmar. Så det är en informationsdel som måste beaktas, där hela kedjan av mottagare informeras, säger Rickard.

En annan utmaning är att kartongerna behöver vikas.

– Fördelen är att de inte tar någon plats i ett lager och ger sju gånger mer packutrymme vid distribution. Däremot kräver de en hantering, vilket kan vara ett problem om man inte investerar i vikmaskiner som de flesta ändå verkar göra bara volymen är tillräckligt stor, fortsätter Rickard.

Spännande saker på gång på Island

– Det finns inget alternativ. Förra året förbjöds frigolit i engångsartiklar för matförpackningar. Nu behöver vi kika på transportsektorn. Allt fler företag analyserar sin klimatpåverkan och vill sänka sitt koldioxidavtryck genom hela värdekedjan. Allt fler vill också minska användningen av plast inom all verksamhet. Att ersätta traditionella fiskförpackningar med ett klimatvänligare alternativ ligger i tiden. Dessutom ger det minst sju gånger mer platsutrymme. Vinsten är stor i logistiken. Vi ser ett globalt intresse och just nu har vi spännande saker på gång på Island som är en stor fiskenation, berättar Rickard.

Premium Iceland är ett företag som går i täten för hållbara transportförpackningar i fiskerinäringen. De levererar cirka åtta ton färsk fisk i veckan till sina franska kunder i EcoFish-Boxar.

Gylfi Þór Markússon som representerar företaget i ett pressmeddelande säger att kunderna välkomnade boxen, eftersom de ville vara så miljövänliga som möjligt. Gylfi uttrycker också att han är stolt över att vara en del av en hållbar leveranskedja och rekommenderar hela fiskerinäringen att följa deras exempel.

Att ersätta traditionella fiskförpackningar med ett klimatvänligare alternativ ligger i tiden. Dessutom ger det minst sju gånger mer platsutrymme.
Text: Eva Mandelqvist Foto: Lasse Arvidson