Aktuellt / Senaste nytt

Lämningar tas det extra hänsyn till

Publicerad 2021-10-01

Vid en avverkning söder om Ulricehamn upptäcktes denna fornlämning av en uppmärksam maskinförare.

Kulturstubbar ställs kvar för att alla aktörer ska se att

Kulturstubbar ställs kvar för att alla aktörer ska se att "jaha här är något som vi inte får påverka negativt".

En förmodligen inte tidigare upptäckt fornlämning hittades av uppmärksam förare hos Nitta Rundvirke. Nu är flera ”kulturstubbar” ställda runtom lämningen för att göra den ordentligt synlig. Avverkningen utförs söder om Ulricehamn för Sydveds distrikt i Falköping.

Text: Henry Andersson Foto: Franz Spets