Aktuellt / Senaste nytt

Lärkgallring som skapar grova dimensioner

Publicerad 2020-05-06

Under senvintern utförde Sydved tillsammans med Andreassons Skog & Marktjänst AB en lärkgallring i ett från början välskött bestånd i Hallands inland. Målet var att gallra för att bibehålla en hög produktion och skapa grova dimensioner på en kort omloppstid. Innan föryngringsavverkningen ska ytterligare en gallring utföras.

Efter stormarna Gudrun (år 2005) och Per (år 2007) planterades hybridlärk som är en korsning mellan japansk lärk och europeisk lärk i relativt stor omfattning i södra Sverige.

Pionjärträdslag

Lärken är ett pionjärträdslag vilket innebär att den är snabbväxande i ungdomen på samma sätt som till exempel tall och björk, men tillväxten kulminerar tidigt till skillnad från gran och tall. För att utnyttja dess höga tillväxt krävs det relativt djup jord av frisk eller fuktig karaktär, gärna i sluttning där frostrisken även är obetydlig.

Förstagallring vid 15 år

Hybridlärken planteras ofta i förband med 2000-2500 plantor per hektar och tack vare dess snabba tillväxt i ungdomen är behovet av tidig röjning av lövsly inte lika stort som för granen.

Den första gallringen bör utföras senast vid 15 års ålder, vilket gör att många av de bestånd som planterades efter stormarna Gudrun och Per bör gallras nu!

Föryngringsavverkning vid 30-40 år

Därefter sker ett förhållandevis intensivt gallringsschema med gallringar ungefär vart femte år för att bibehålla tillväxt och uppnå grova dimensioner. Ett välskött lärkbestånd kan föryngringsavverkas efter 30-40 år.

Hör gärna av dig och diskutera lärkskötsel med din Sydvedare!

Text och foto: Adam Everås