Aktuellt / Senaste nytt

Lyckad föryngring av tall

Publicerad 2024-03-01

Här ser vi resultatet av en lyckad självföryngring av tall under tallskärm.

Tillsammans med virkesköparen och kollegan Niklas Bennström gjorde Peter Nilsson en skogsvandring i trakten av Strömsnäsbruk. De tittade då på en självföryngring av tall under tämligen gles skärm.

Fröträdsställningen utfördes under 2019 och markberedning med harv utfördes under vintern 2019–2020. Idag kan man se att resultatet är väldigt tillfredsställande och det blir tydligt vilken nytta markberedningen har gjort.

Text och foto: Peter Nilsson