Aktuellt / Senaste nytt

Lyckad tallföryngring i Göteryds-Sjuhult

Publicerad 2021-02-08

Krister Olofsson som är inköpare på distrikt Älmhult berättar om en lyckad tallföryngring i Göteryds-Sjuhult. Om allt går som planerat och viltet är snällt mot föryngringen kan man hoppas på en framtida pelarsal!

Efter att vi rådgjort med skogsägaren beslutade vi oss för att testa fröträdsställning av tall. Anledningen var att marken är ganska mager med mycket ljung, lingonris och liknande. Dessutom så hade det kommit upp tallföryngring i gamla stormluckor som visade att det lämpade sig för tall.

Lyckad förynging

Vid avverkningen år 2015 sparades cirka 100 frötallar per hektar på området (som var tre hektar). Därefter markbereddes området med en skonsam markberedare av typen hyprobärare under hösten 2015.

När jag återvänder efter fem år, under januari i år, blev jag överväldigad att det blivit ett sådant enormt uppslag av tallplantor. Hela området är fullt med lyckad föryngring!

Framtida pelarsal

Nu är är det dags att avveckla frötallarna med ett antal av cirka 300 stycken på de tre hektaren. De har ökat rejält i volym och bidrar med ett bra överskott vid avvecklingen.

Nu får vi hoppas att det blir en framtida pelarsal av tall, och att viltet är snälla mot föryngringen. Föryngringen kommer att viltskyddsbehandlas för att garantera föryngringen.

Text: Krister Olofsson