Aktuellt / Senaste nytt

Tallsådd i samband med markberedning

Publicerad 2021-07-14

Här är en markberedare försedd med såddaggregat. Markberedaren är ett bra komplement vid föryngring för att öka andelen tall på de marker som lämpar sig för tallskog.

Fröna kommer ut från de båda slangarna ovan tallrikarna. Antal frö per meter kan regleras, men det normala är cirka 8-10 frön per löpmeter och tallrik. Vilket motsvarar cirka 16-20 frö totalt per löpmeter.

300 gram frö per hektar

Normalt går det åt cirka 300 gram frö per hektar och grobarhet på tallfröet är cirka 90%. På en timme markbereds ungefär 0,5 hektar, men det kan förstås variera beroende på förutsättningarna.

– Detta är ett bra komplement vid föryngring för att öka andelen tall på de marker som lämpar sig för tallskog.

Markberedaren ägs av Carl Henric Pettersson (PLR Maskinentreprenad AB) och är en John Deere 1910 med Bracke T26 utrustat med såddaggregat.

Kontakta din lokala virkesköpare för att få möjlighet att prova denna metod även på din föryngringsyta.

Text: Carl Philip Sandberg Foto: Håkan Svensson