Aktuellt / Senaste nytt

Mätning av massaved: Nu gäller prima eller sekunda

Publicerad 2019-08-01

Från och med idag, den 1 augusti, gäller den nya kvalitetsklassningen för all massaved från den svenska skogen. Hela traven kommer att kvalitets bedömas och klassas som antingen prima eller sekunda. Nuvarande system där vrak andelen bestäms i procent av virkestraven upphör då.

Framöver blir det alltså travens genomsnittliga kvalitet som avgör hur mycket skogsägaren får betalt, och inte hur enskilda stockar ser ut.

– Den största skillnaden är att skogsägaren får betalt för hela volymen jämfört med dagens system där man inte betalar för vraken, säger Sydveds virkeschef Pär Johansson.

Mätningen blir snabbare och enklare, fortsätter han. Detta då det blir ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin och skärpta krav för fel med stor betydelse.

– Industrin kommer till exempel ha relativt hög tolerans för kvistningsfel, medan det är känsligare med fel trädslag och grova stockar. Industrin räknar med att kunna få ännu bättre virke än idag.

För skogsägaren blir det nya klassningssystemet mer transparent och enklare att sätta sig in i. Minst 95 procent av all massaved kommer enligt beräkningarna att klassas som prima, och då en trave klassas som sekunda ska orsakerna tydligt anges.

Under våren har maskinförare, åkare och virkesinköpare på Sydved utbildats i det nya systemet.

Sydveds leveransbestämmelser för massaved

Text: Annsofie Öhman