Aktuellt / Senaste nytt

Med skogsbruksplan får du ut det mesta av din skog

Publicerad 2024-06-14

Att investera i en skogsbruksplan är ett smart sätt att få ut det mesta av sin skog. Du får koll på nuläge och alla åtgärder som ska göras för att nå ett bästaresultat i just din skog. Den är också ett krav när du certifierar din skog.

Skogsbruksplanen innehåller mängder av information om din skog, bland annat ser du arealer, virkesförråd, trädslagsfördelning och åldersklasser. Den visar när olika åtgärder i skogen bör göras, som till exempel röjning, gallring eller föryngringsavverkning. På så sätt blir det enklare att prioritera vilka åtgärder som bör göras inom kort och vilka som kan vänta ett tag. För skogsägaren som vill certifiera sin skog enligt FSC® och PEFC är skogsbruksplanen ett krav.

Mål med skogen

När du beställer en skogsbruksplan är det klokt att fundera på vad du har för mål med skogen. En fråga som inte alltid är så lätt att svara på, även om du är aktiv och lägger mycket tid i skogen. Speciellt som ny skogsägare så kanske man inte alltid vet var man står i alla frågor. De flesta skogsägare vill ha ett långsiktigt lönsamt skogsbruk, men det brukar finnas andra värden som också betyder mycket. För en del är rekreation i form av jakt, fiske, bär- och svampplockning viktigt, andra satsar på ett skogsbruk med extra fokus på naturvård eller vill lyfta fram fastighetens kulturvärden. Vissa ser skogen som en del i familjetraditionen och vill förvalta den på samma sätt som tidigare generationer.

Vägen till målet

När du har dina mål klart för dig är nästa steg att fundera på vilken skoglig strategi du ska välja. När virkesköparen känner till dina mål har hen goda förutsättningar att ge dig råd om hur du ska sköta din skog för att nå dit. Alla bestånd, eller avdelningar, som de benämns i skogsbruksplanen, får en så kallad målklassning som guidar om sättet att sköta skogen på.

De finns fyra klasser: produktion med generell hänsyn (PG), produktion med förstärkt miljöhänsyn (PF alternativt K), naturvård orört (NO) samt naturvård med skötsel (NS).

I PG kan det handla om att sträva efter så hög produktion som möjligt.

I PF/K brukas skogen för virkesproduktion men det finns ett extra miljöintresse utöver generell hänsyn.

I NS väger miljövärdena är tyngst, men de kan behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan vara att frihugga gamla ekar.

I NO-bestånd lämnas allt orört. Värdena gynnas av att du inte gör något alls. Exempel: gammal skog med mycket död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling.

Ger dig ekonomikoll

Att bedriva ett aktivt skogsbruk är på många sätt som att driva ett företag, för många kan det handla om förhållandevis stora ekonomiska värden. Planen blir då ett bra verktyg för att få koll på och planera ekonomin. Du kan till exempel se när en åtgärd kommer ge en intäkt och när den är en kostnad.

Vid ägar- eller arvskifte är en uppdaterad skogsbruksplan i princip nödvändig. Här finns grundläggande uppgifter för att värdera skogen på fastigheten.

Hur gör jag om jag vill ha en skogsbruksplan?
Kontakta din Sydvedare, som ser till att en planläggare får uppdraget. Planläggaren inventerar fastigheten, värdefulla observationer dokumenteras och skötselförslag tas fram som skogsägaren sedan får godkänna. När planen är klar hittar du den på Min skog som är dina personliga sidor på på Sydveds webb. Det går också att få den i en pärm.

Text: Annsofie Öhman Foto: Anders Ehrenström