Aktuellt / Senaste nytt

Minskad förökning av barkborren 2019 jämfört med 2018

Publicerad 2020-02-18

Granbarkborrens förökning minskade under 2019 jämfört med 2018, enligt en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Population av barkborrar är fortfarande väldigt hög, men om sommaren blir normal borde angreppen 2020 inte resultera i mer skador än 2019, snarare i mindre skador.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största barkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3-4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand, och under 2019 fördubblades skadorna.

Förökningsframgång ger fingervisning om framtida angrepp

Några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna väntas bli i år är svårt att ta fram. Men genom att bland annat undersöka barkborrens förökningsframgång kan man få en fingervisning om framtida angrepp. SLU:s senaste rapport visar att förökningen minskade kraftigt 2019, jämfört med 2018.

Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare på Sydved, kommenterar rapporten:

– Population av barkborrar är fortfarande väldigt hög, men om sommaren blir normal borde angreppen 2020 inte resultera i mer skador än 2019, snarare i mindre skador. Och med normal tänker jag en sommar då granarna har bra förutsättningar för att överleva och må bra, det vill säga utan extrem värme och torka.

Det är fortfarande ovanligt stora populationer granbarkborre i södra och mellersta Sverige och vi behöver därför förbereda oss på stora skador även i år.

– För skogsägarna är det därför viktigt att fortsätta ha koll på sig skog genom sök och plock, när värmen kommer och barkborrarna vaknar till och börjar svärma.

Fler barkborrar konkurrerade om samma träd

Den viktigaste förklaringen till att barkborrarnas förökning minskade 2019 var att vi hade en högre angreppstäthet jämfört med 2018. Den högre angreppstätheten kan förklaras med att det var färre granar 2019 som var stressade och mottagliga för angrepp jämfört med den torra sommaren 2018. Dessutom hade vi 2019 betydligt fler barkborrar än 2018.

Fler barkborrar och färre lättangripna träd resulterar i tätare angrepp och en ökad konkurrens. När konkurrensen om födan blir för stor under barken blir en lägre andel av den nya generationen färdigutvecklade barkborrar.