Aktuellt / Senaste nytt

Möt Malin – en av Sydveds fyra nya aspiranter

Publicerad 2023-10-19

I juni anställdes Malin Ohlin från Kivik som aspirant på Sydved. Hon har läst skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitet och examinerades juni 2023. Mellan alla utbildningsdagar får hon även följa virkesköpare på område Syd och se hur de jobbar samt hjälpa och stötta dem i deras yrkesvardag.

Malin är en av fyra aspiranter som har anställts på Sydved. En aspirant går en utbildning som pågår under ett års tid inom företaget. Under det året får de inblick i vad Sydved gör samt får uppgifter att utföra under tidens gång. Om allt fungerar bra, blir därefter aspiranten anställd som virkesköpare, logistiker eller annan tjänst.

Berätta gärna lite om dig själv?

– Jag är uppvuxen på gård med köttdjur samt mindre växtodling. För tillfället bor jag i ett litet hus tillsammans med min jaktlabrador Ebbe utanför Kivik. Största intressena och mycket av fritiden spenderas centralt kring jakt, träna Ebbe samt utbildning och träning inom hästnäringen.

Vad var det som gjorde att du sökte till Sydved?

– Väldigt tidigt under mina studier hade jag inget intresse av inspektor/inköparrollen inom skogen, intrycket av yrkesrollen återspeglade inte min personlighet. Men jag fick upp blicken för Sydved under senare studietiden på Linnéuniversitetet då jag utförde min praktik. Där fick jag kort lära känna en av våra verksamma inköpare. Detta möte gav mycket gott intryck av företaget och yrkesrollen som virkesinköpare och lade grundstenarna för en senare ansökan till aspiranttjänsten under våren 2023.

Hur känns det så här långt?

– Hittills har Sydved gett mig ett positivt intryck, jag har blivit väl mottagen av alla kollegor. De förväntningar som skapades innan jag började, känner jag att företaget har levt upp till. Många av de jag har träffat och arbetat tillsammans med har gett inspiration och kunskap som gjort att jag känner mig taggat att få utvecklas och bli virkesköpare på Sydved.

Var ser du dig själv om tre år?

– Om tre år ser jag mig själv utvecklats till att bli en av Sydveds framgångsrika virkesköpare, där jag funnit och etablerat en egen nisch och standard som jag är trygg med och kan stå för. Detta i kombination med att funnit en hållbart god balans och struktur i såväl arbetslivet men även utanför.

Foto: Karin Lehtonen