Foto: iStock

Foto: iStock

Aktuellt / Senaste nytt

Nästa generation om skogen

Publicerad 2020-10-06

Vad tycker nästa generation egentligen om skogen, skogsbruk och framtiden? Aktivt Skogsbruk har träffat tre unga vuxna och fått ta del av deras tankar och reflektioner om skogen.

Skogen bjuder in till många intressanta samtal och funderingar. Och det inte bara bland de som ser skogsbruket som sin främsta vardag. Den unga generationen bidrar med nya tankesätt och idéer till hur vi kan ta hand om vår skog och dess tillgångar. Klimatsmart skogsbruk och en framtid med skogen i fokus är något som till slut för samman många. Aktivt Skogsbruk har pratat med tre unga vuxna om hur de ser på skogen och vad den betyder för dem.

Erik Karlsson Öhman, 21 år, Jönköping

Vad betyder skogen för dig?
– Jag uppskattar ofta att åka på utflykter till skogen och röra mig i skog och mark, och tycker att djur och fågelliv är väldigt intressant. Men när man bor i stan så tar nog inte skogen så mycket plats i ens liv som man hade velat, och det finns inte alltid utrymme för att vistas i naturen så mycket som man vill.

På vilket sätt är skogen viktig för klimatet enligt dig?
– För att hålla växthusgaserna på en rimlig nivå, så bygger det ju på att man har mycket skog och växtlighet som kan omsätta all koldioxid som vi tillverkar. Man kan nog se skogen som en lösning till många problem, och kanske lära sig leva lite mer ekologiskt och närodlat, och hitta mycket inspiration från hur folk brukade skogen förr i tiden.

Till exempel hur man kan leva på ett hållbart och småskaligt sätt, och kanske inte köpa produkter från typ Kina då, utan att man kan plocka bär i skogen, ta vara på örter, vara självförsörjande på kött, träd, ved och liknande. Man ska även akta sig för att se skogen som en oändlig källa för förnyelsebara resurser, utan ta hänsyn till de ekosystem och arter som gör skogen levande.

Hur tror du vårt förhållande till skogen kommer att se ut i framtiden?
– Det finns nog en risk att man kommer ifrån skogen när man bara ser den som en källa för olika resurser. På sikt är det bra att man till exempel kan göra olika plaster ur tallolja som man utvinner, men man ska komma ihåg att respektera skogen och inte bara se den som ett till område man kan exploatera.

Man ska akta sig för att se skogen som en oändlig källa för förnyelsebara resurser, utan ta hänsyn till de ekosystem och arter som gör skogen levande.
Erik Karlsson Öhman

Julia Boqvist, 22 år, Jönköping

Vad betyder skogen för dig?
– Skogen är väldigt viktig, den kännetecknar Sverige till stor del och sätter mycket folk i arbete. Jag tillbringar själv inte så mycket tid ute i skogen, mest för att jag bor i stan och inte har möjligheten att vara mer i skogen.

På vilket sätt är skogen viktig för klimatet enligt dig?
– Skogen gör så vi får en syreproduktion. Den är också hem för många arter; både växter, djur och insekter.

Hur tror du vårt förhållande till skogen kommer att se ut i framtiden?
– Jag tror att intresset för skogen kommer att öka i framtiden. Urbaniseringen gör att man kommer längre bort från skogen, och det blir då mer intresseväckande att ta sig dit. Även fast mängden skog kanske kommer minska, då vi människor kommer ta mer plats, så tror jag att just intresset för skogen kommer öka.

Urbaniseringen gör att man kommer längre bort från skogen, och det blir då mer intresseväckande att ta sig dit.
Julia Boqvist

Carl Lidåker, 21 år, Jönköping

Vad betyder skogen för dig?
– Jag har vuxit upp med skog och skogsbruk inom familjen, så för mig är skogen skogsproduktion, men också jakt och friluftsliv. Jag jagar mycket, tränar ute och går också med min hund i skogen. På mitt jobb inom Försvarsmakten får jag förmånen att spendera mycket tid i skogen på arbetstid.

På vilket sätt är skogen viktig för klimatet enligt dig?
– Jag tror att vi kommer få se utökade användningsområden av träprodukter, till exempel tencel, och förnybara bränslen. Sen är ju skogen också viktig på grund av att den binder koldioxid. Det är därför viktigt att vi har en aktiv skogsproduktion, då skogen inte binder koldioxid i samma takt när den når en viss ålder. Som skogsbrukare tror jag att det är viktigt att tänka på att man bibehåller naturliga ekosystem och de naturliga habitaten för djur, fåglar och insekter, så att det blir ett samspel mellan djur och människa, då skogen inte bara är kubikmeter virke.

Hur tror du vårt förhållande till skogen kommer att se ut i framtiden?
– Vi kommer nog att få se ett uppsving i hur folk besöker skogen och på vilket sätt de gör det. Jag märker själv bland yngre att många börjar intressera sig för jakt och fi ske, och det är unga som inte har fått intresset från familjen. Jag tror också att vi kommer använda mycket fler träprodukter rent generellt; till möbler, inredning och husgeråd. Och att vi även börjar konstruera fler hus i trä.

Vi kommer nog att få se ett uppsving i hur folk besöker skogen och på vilket sätt de gör det.
Carl Lidåker
Man kan nog se skogen som en lösning till många problem, och kanske lära sig leva lite mer ekologiskt och närodlat, och hitta mycket inspiration från hur folk brukade skogen förr i tiden, säger Erik Karlsson Öhman.

Man kan nog se skogen som en lösning till många problem, och kanske lära sig leva lite mer ekologiskt och närodlat, och hitta mycket inspiration från hur folk brukade skogen förr i tiden, säger Erik Karlsson Öhman.

Jag tillbringar själv inte så mycket tid ute i skogen, mest för att jag bor i stan och inte har möjligheten att vara mer i skogen, säger Julia Boqvist.

Jag tillbringar själv inte så mycket tid ute i skogen, mest för att jag bor i stan och inte har möjligheten att vara mer i skogen, säger Julia Boqvist.

På mitt jobb inom Försvarsmakten får jag förmånen att spendera mycket tid i skogen på arbetstid, berättar Carl Lidåker.

På mitt jobb inom Försvarsmakten får jag förmånen att spendera mycket tid i skogen på arbetstid, berättar Carl Lidåker.

Text och foto: Frida Karlsson Öhman