Aktuellt / Senaste nytt

Naturvårdande avverkning i elfte timmen

Publicerad 2021-03-11

Norr om sjön Vismen i Krogsered färdigställdes nyligen en naturvårdsåtgärd i ekdominerad skog med granunderväxt. Med tanke på fågellivet och häckningsperioden var tiden knapp då avverkningen skulle vara utförd i sin helhet innan den 1 april.

Tommy Samuelsson som är en av skogsägarna till fastigheten där naturvårdsavverkningen utförs, förvärvade fastigheten för några år sedan efter att ha jagat på området sedan 80-talet.

Tommy berättar att han fått lägga det mesta av sin tid på att rusta upp gårdsmiljön samt riva de gamla industriväxthusen som fanns intill gården vid förvärvet. För att inte skogen ska bli eftersatt gällande skötselåtgärderna, har Sydved fått förtroendet att ombesörja flera åtgärder på fastigheten utöver naturvårdshuggningen, som fokus ligger på för tillfället.

Gallra bort inväxande gran

I grova drag är målet med åtgärden att gallra bort inväxande gran samt friställa ekar som har en väl utvecklad trädkrona. Utöver detta ska asp gynnas som naturvärdesträd och även bärande träd så som rönn. Ytterligare en viktig detalj är att skapa bryn mot betesmarken där ett klenare buskskikt av framförallt lövträd sparas och gynnas.

Magnus Erlandsson med Ponsse Scorpion

För att kunna utföra åtgärden enligt Skogsstyrelsens önskemål, anlitas denna gång Magnus Erlandsson med sin Ponsse Scorpion. Hack i häl skotar Göran Bengtsson ut virket och groten med deras Rottne F15 utrustad med extra breda band för att minimera marktrycket. Daniel Erlandsson som förövrigt är broder med Magnus ombesörjer förröjning och manuellfällning.

Kontakta gärna Din Sydvedare om du har liknande områden där naturvårdande avverkning kan bli aktuellt.

Slutresultat av naturvårdsavverkningen.

Slutresultat av naturvårdsavverkningen.

Kanten mot betesmarken, enbart grotskotning återstår.

Kanten mot betesmarken, enbart grotskotning återstår.

Markägaren Tommy till vänster i bild tillsammans med Sydveds Lars Mårtensson och entreprenören Magnus Erlandsson.

Markägaren Tommy till vänster i bild tillsammans med Sydveds Lars Mårtensson och entreprenören Magnus Erlandsson.

Rottne F15C med extra breda band.

Rottne F15C med extra breda band.

Rottne F15C med extra breda band.

Rottne F15C med extra breda band.

Text och foto: Adam Everås