Aktuellt / Senaste nytt

Naturvärdesbedömning på Aboda klint

Publicerad 2022-08-31

Sydveds planläggare blir nu ännu bättre på naturvärdesbedömning. Martin Pilstjärna, expert på skogsekologi, ledde en faktaspäckad och inspirerande utbildningsdag i fält för Sydvedarna.

Utbildningen skedde i slutet av augusti, och dagen inleddes som sig bör med kaffe tillsammans med teori om naturvärdesbedömning. Det skapade snabbt givande diskussioner mellan kursdeltagare och kursledare.

Under förmiddagen introducerades även PanCert, ett nytt verktyg för att utföra naturvärdesbedömningar. PanCert är en tidseffektiv bedömningsenkät som görs i mobiltelefon eller surfplatta. Resultatet från bedömningen skickas till den mejladress som man själv anger i enkäten vilket medför en skriftlig dokumentation av bedömningen.

Eftermiddagen tillbringades i fält där förmiddagens nya kunskaper tillämpades. Bland annat gavs tips och trix av Martin Pilstjärna på strukturer i skogen som ger förutsättningar för den fridlysta och rödlistade orkidén knärot, en art som har stor inverkan i naturvärdesbedömningen.

Examination skedde genom att utföra en naturvärdesbedömning med hjälp av Pancert och därefter diskutera resultaten i grupp. Dagen avslutades med fika och en fantastisk utsikt från toppen av Aboda klint.

Tack till alla planläggare som medverkade och ett stort tack till skogsekologikonsult Martin Pilstjärna som höll i denna utbildningsdag.

Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot är en art som har stor inverkan i naturvärdesbedömningen.

Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot är en art som har stor inverkan i naturvärdesbedömningen.

Text och foto: Göran Mathiasson